EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

uudiste arv : 6

Sigade Aafrika katku leiud metssigadel 2016. aastal

22.11.2016

Seakatk

(Täiendatud 22.11.2016)

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonile 605 4750.

Metssigade küttimis- ja leiukohti saab jälgida ka ülevaatlikult kaardilt.

Lugege edasi: Veterinaar- ja Toiduamet  >>

Ülevaade: SIGADE AAFRIKA KATK

08.11.2016

JoonisAjakirjas Agraarteadus tuleb aastalõpu numbris avaldamisele Imbi Nurmoja, Maarja Kristiani, Arvo Viltropi ülevaateartikkel SIGADE AAFRIKA KATK (Pestis Africana Suum). 

Sigade Aafrika katk (SAK) on sigade klassikalise katku kõrval üks kõige olulisem ja laastavam sigade nakkushaigus maailmas. Euroopas haigestuvad SAK nii kodusead kui Euroopa metssead sõltumata vanusest (Blome jt, 2012). Haigus on teatamiskohustuslik ning toob kaasa kohesed piirangud nii elussigade pidamisel kui sealihatoodetega kauplemisele. 

Lugege edasi: Agraarteadus  >>

Toidu tooteahelast ja MTÜ Eesti Lihaklaster tegevusprogrammist

04.11.2016

Toidu tooteahela toimimise skeem lihavaldkonnas

Aarne Põldvere, Lembit Lepasalu, Väino Poikalainen

Toiduvaldkonnas on väga oluline arvestada kogu toidutootmise ahelaga. Toidu tooteahel koosneb neljast põhiosast, mille moodustavad toorme tootmine (loomakasvatus, teraviljakasvatus jne), toorme töötlemine (toiduainetööstus), kaubandus ja tarbimine (joonis 1). Ahela osad on omavahel tihedalt seotud nii majanduslikkuse tagamiseks kui ka toiduohutuses vajaliku jälgitavuse kindlustamiseks.

Toidu tooteahela esimeses lülis toimub loomse päritoluga toorme (sead, veised, linnud, kalad jne) tootmine. Selles lülis on kesksel kohal loomakasvatus, mille väljundiks on näiteks elussead, mis pole tegelikult veel toit vaid toidutoore ehk see, millest toiduaineid ja toitu tehakse.  Tooteahela järgmiseks lüliks on toorme töötlemine lihatööstustes, mille käigus see väärindatakse erinevateks lihatoodeteks tööstuslike tehnoloogiate abil. Seejuures antakse toormele just töötlemise kaudu lisaväärtus, mis sageli ületab kordades toorme enda maksumuse. Oluline on ka turundus, kuid määrava tähtsusega on tarbija. Tema annab kogu tooteahelale oma hinnangu ning kannab tegelikult ka kõik tooteahela ülalpidamisega seotud kulud. 

Lugege edasi >>

ETSAÜ seemendusjaam 20

14.10.2016

Seakatk

Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) seemendusjaam Vasulas rajati aastal 1996. Praeguseks on seemendusjaam tegutsenud järjepidevalt 20 aastat. Kui algusaastatel oli jaama 44 kohaga laudas 14 kulti, siis aastal 2008 tingis suurenenud nõudlus kvaliteetse kuldisperma järgi vajaduse seemendusjaama juurdeehituseks. Nii oligi perioode, kus laudas olid täidetud kõik 74 kuldi kohta.

Seakasvatajate jaoks keeruline olukord, mille tekitasid nii majandustingimuste muutumine kui ka sigade Aafrika katku jõudmine Eestisse, põhjustas farmide sulgemise ja ka tootmise vähendamise. Kõik see mõjutab ka seemendusjaama. Kui 2014. a müüdi jaamast 51 482 doosi seaspermat, siis 2015. a oli müük 42 718 doosi.

Seisuga 1. juuni 2016 on seemendusjaamas 36 kulti. Neist 6 eesti suurt valget tõugu e jorkširi (Y), 8 maatőugu e landrassi (L), 3 pieträäni (P), 12 djuroki (D) ning 7 ristandkulti (DxL ja DxP).

Aretustoetuse nõuete arutelu ettekanne

07.10.2016

MaaeluministeeriumRiho Kaselo ettekanne Maaeluministri määruse „Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ (PDF) muutmise esmase arutelu aretusühingute osavõtuga ettekanne.

30. septembril 2016. aastal toimus Maaeluministeeriumis ministri määruse „Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ning taotluse menetlemise kord“ muutmise esmane arutelu.

Terve looma ja tervislik toit 2016

23.03.2016

Ülevaade olukorrast seakasvatussektorisKonverentsi Terve loom ja tervislik toit 2016 seakasvatusalased ettekanded:

uudiste arv : 6
 

OST

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890,

 

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890.

 

 

KALENDER

<< Detsember >>
E T K N R L P
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kuldisperma tellimine