EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

uudiste arv : 12
leht :  1/2 

Olle Horm: Euroopa seakasvatuses hakkab kriis läbi saama

27.10.2016

PõrsadAtria Eesti juhatuse esimees Olle Horm ütles, et kuigi Euroopa Liit toodab jätkuvalt märgatavalt rohkem sealiha, kui ise tarbib, on Eestis pilt muutunud vastupidiseks. Olle Hormi sõnul on Euroopa Liit suutnud tõusta maailma juhtivaks sealiha eksportööriks, kuid Eesti ujub vastuvoolu.

“Euroopa tootjaid on edu saatnud eelkõige Aasias, nt Hiinas ja Jaapanis,” märkis Olle Horm. „Tootmise, tarbimise ja ekspordi tasakaalustumine on viinud sealiha hinna Euroopas tõusule ning see on jõudnud endisele tasemele. Turu normaliseerumine on heaks perspektiiviks tulevikus, kuid ei lahenda just Eesti tänaseid probleeme. Minu kui ettevõtja ja kodaniku jaoks on väga kurb tõsiasi, et Eesti ei suuda enam ennast ise ära toita ja me peame liha sisse ostma.”

Lugege edasi: Pollumajandus.ee >>

Kultide välimiku hindamine

27.10.2016

Kult

ETSAÜ seemendusjaama aktiivsete kultide välimiku hindepunktid seisuga 17.10.2016 (Aino Aringo)

Lugege edasi >>

Rahvapõllumees 2016 on Ave Haamer

25.10.2016

Ave Haamer, Epp Soomets ja Marvi Laht

Maalehe veebilugejad valisid rahvapõllumeheks noore Põlvamaa seakasvataja Ave Haameri, kes kasvatab Haameri talus Veriora vallas täistsükliga tootmises ligikaudu 8500 nuumsiga aastas.

„See töö, mis Ave teeb, on tõesti kuldaväärt,“ tunnustas MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige Karin Sepp. Ta lisas, et kui noor inimene tuleb maale, võtab vanemate töö üle, siis juba see on suur asi. Aga Ave tuli põllumajandusse mitte vanemate tehtud töö vilju lõikama, vaid tal oli julgust jätkata ka kriisiolukorras seakasvatusega.

Äärmiselt madala sealiha hinna tõttu, samuti leviva Aafrika seakatku tõttu on pidanud mitmedki tootjad oma tegevuse lõpetama. Seda enam mõjub noore talupidaja Ave Haameri positiivne ellusuhtumine. Nii saigi rahva lemmikuks hakkaja taluperenaine, kes raskusi trotsides tegutseb innukalt seakasvatuses.

Lugege edasi: Maaleht >>

Liidud: erakorraline abi peab minema sea- ja piimakarja­kasvatajatele

25.10.2016

PjeträänPõllumajanduse esindusorganisatsioonid tegid täna Maaeluministeeriumis toimunud põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogul ühised ettepanekud, millest võiks lähtuda erakorralise kriisiabi maksmisel Eesti loomakasvatajatele.

Eesti Põllumeeste Keskliit, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Seakasvatajate Liit, kes koondavad valdavat osa Eesti põllumajandustootjatest, sh piimakarja- ja seakasvatajatest, leiavad, et erakorralist kohanemistoetust tuleks kasutada raskustes Eesti piimakarja- ja seakasvatuse toetamiseks. Need kaks sektorit on viimase kahe aasta jooksul olnud kõige keerulisemas olukorras – Eesti piimalehmade arvukus on vähenenud 13% ja kodusigade arvukus 23%.

Lugege edasi: Pollumajandus.ee >>

Euroopa Komisjon auditeerib seakatku tõrjemeetodite tõhusust

25.10.2016

SeakatkSel nädalal viibivad Eestis ametlikul visiidil Euroopa Komisjoni audiitorid, kes hindavad seakatku tõkestamiseks rakendatavaid meetmeid.

„Auditi eesmärk on hinnata, millised meetmed on Eestis rakendatud sigade Aafrika katku leviku tõrjumiseks. Ühtlasi aitab audit analüüsida, kas need meetmed on tõhusad ja piisavad, et ära hoida taudi levik metssigade hulgas ning tõkestada selle levikut kodusigadele,“ sõnas Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda. Auditi tulemused ja audiitorite hinnang edastatakse kirjalikus raportis.

Euroopa Komisjoni ametnikud kohtuvad nädala jooksul Eestis seakatku tõrjes osalevate ametkondadega ning külastavad missiooni käigus lihakombinaati, ulukiliha töötlemiskeskust, ühte väike- ja suurfarmi ning tutvuvad erinevate jahipiirkondadega.

Esialgne raport valmib 20 päeva jooksul pärast missiooni lõppemist, misjärel on pädevatel asutustel võimalus aruannet täiendada või parandada ja esitada ka omapoolsed tegevused audiitorite tähelepanekutele reageerimiseks. Seejärel koostatakse lõplik raport.

Allikas: Veterinaar- ja Toiduamet >>

Tööpakkumine

19.10.2016

Haameri Talu

Seemendustehnik / vabade ja tiinete emiste osakonna tööline

Töö kirjeldus

Emiste kunstlik seemendamine ja kuldiga paaritus, farmi põhikarja aretus ja planeerimine, loomade igapäevane jälgimine, loomade ümberpaigutused sektsioonide vahel, sektsioonide puhtuse hoidmine, söödanormide muutmine vastavalt etteantud juhistele.

Nõudmised kandidaadile

Enese arendamise tahe ja tulemustele orienteeritus, soov töötada loomadega ja oskus loomi jälgida ning otsustusvõimelisus.
Varasem töökogemus tuleb kasuks aga ei ole kandideerimisel määravaks.

uudiste arv : 12
leht :  1/2 
 

OST

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890,

 

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890.

 

Tööpakkumine: Seemendustehnik / vabade ja tiinete emiste osakonna tööline

Emiste kunstlik seemendamine ja kuldiga paaritus, farmi põhikarja aretus ja planeerimine, loomade igapäevane jälgimine, loomade ümberpaigutused sektsioonide vahel, sektsioonide puhtuse hoidmine, söödanormide muutmine vastavalt etteantud juhistele.
Kuulutus liastud 19.10.2016
Kuulutus aegub 15.11.2016

Lugege lähemalt >> 

KALENDER

Seakasvatusalane seminar. Bioohutus. Seakasvatuse optimeerimine.

Aqva Hotel & Spa, Rakvere

Kuldisperma tellimine