EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

Tallinnas kohtusid Euroopa juhtivad veterinaarametnikud

Seakatk

Euroopa Liidu riikide peaveterinaararstide kohtumisel Tallinnas tõdeti, et edendamist vajab koostöö nii liikmesriikide vahel, liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel kui ka suhtlemises avalikkusega.

Möödunud nädalal toimus Tallinnas Euroopa Liidu riikide peaveterinaararstide kohtumine, kus lisaks munades tuvastatud fiproniili teemale olid arutelu all veel Euroopa komisjoni antibiootikumide resistentsuse vastu võitlemise tegevuskava, piiriüleste tauditõrjeprogrammide rakendatavus, sigade Aafrika katku leviku piiramise võimalused ja kaupade nõuetekohasuse tõendamine. 

Eesmärgiks on toetada liikmesriike uuenduslike ja tõhusate lahenduste leidmisel osas, mis puudutab loomakasvatuses kasutatavaid antibiootikume. Mõned toimeained inimeste ja loomade bakternakkuste ravis on sarnased ning seetõttu võivad resistentsed bakterid saastada toidu ja sealtkaudu jõuda inimeseni, kuid ka vastupidi. Euroopa Liidus on keelatud antibiootikumide kasutamine loomade kasvu ja arengu toetamiseks. Antibiootikumiresistentsete mikroobide osas jagasid liikmesriigid ka kogemusi koostööst inimtervise ning keskkonna valdkondadega. 

Samuti käsitleti koostööd piiriüleste loomataudtõrje programmide elluviimisel, sealhulgas sigade Aafrika katku leviku tõkestamisel ja taudiga võitlemisel.

Sigade Aafrika katku ennetuse ja kontrolli üle peetud arutelul tunnistasid kõik liikmesriigid teema olulisust kogu Euroopa jaoks. Paljudele liikmesriikidele tekitab muret koostöö jahimeestega, samas on metssigade populatsiooni kontrolli all hoidmine selle loomataudi leviku piiramisel ja riskide maandamisel olulise tähtsusega. Eestil on siin ette näidata vaid positiivne kogemus.

Lisaks koordineeriti Euroopa Liidu ühtset lähenemist toiduohutuse valdkonnas suhtlemisel Euroopa Liidu väliste riikidega, sealhulgas Venemaa ja Lõuna-Koreaga.

Elavalt kulgenud arutelu munades tuvastatud fiproniili üle andis sisendi 26. septembril toimuvaks Euroopa Liidu ministrite kohtumiseks. Hollandi ja Belgia veterinaarid tõid loo suurima õppetunnina välja probleemid kommunikatsioonis nii liikmesriikide vahel kui ka suhtlemises avalikkusega. Arutati, kas oleks edaspidi sarnase paljusid liikmesriike puudutava kriisi puhul otstarbekas kohe komisjoni poolt kokku kutsuda koosolek, et kõik ühel ajal ja sarnaselt probleemi kohta esmaallikast infot saaksid. Saksamaa esindaja soovitas luua nõukogu tasemel vastava toiduohutuse teemalise töögrupi, kus osaleksid ka liikmesriikide peaveterinaararstid. Eelpool nimetatud ministrite kohtumisel arutatakse läbi juhtumi õppetunnid ning tehakse ettepanekud strateegia ja süsteemsed tegevuste osas, mis edaspidi selliste juhtumite esinemist vähendaksid.

Allikas VTA    


OST

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890,

 

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890.


Saimre Seakasvatuse OÜ müüb järgmisi tõukulte:

Sea nr Tõug Sünniaeg Pekipaksus, mm Seljalihase läbimõõt
X1 X3 X2
291 Jorkšir 9.11.2017 8 8 65
292 Jorkšir 9.11.2017 8 8 64
371 Jorkšir 15.12.2017 11 11 66
372 Jorkšir 17.12.2017 12 12 65
373 Jorkšir 4.01.2018 7 8 70

Täiendavat infot saab Jüri Karpovskilt telefonil 5332 0350.

Kuulutus lisatud 26.06.2018

 

KALENDER

<< Juuli >>
E T K N R L P
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Kuldisperma tellimine