1. ECODIAR võõrdepõrsaste startersöödas, pm-dr. Leo Nigul, EPMÜ LKI seakasvatusosakond, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 1

  2. Kodumaised ratsioonsöödad võõrukitele ja kesikutele, pm-dr. Leo Nigul, EPMÜ LKI seakasvatusosakond, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 2

  3. Täiendsööt võõrutusjärgseks kasvuperioodiks, pm-dr. Leo Nigul, EPMÜ LKI seakasvatusosakond, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 3

  4. Kaasaegseid seisukohti imetavate emiste söötmisel, pm-dr. Leo Nigul, EPMÜ LKI väikelooma- ja linnukasvatusosakond, 2000, Tõuloomakasvatus nr. 1

  5. Küüslauk, Ajakirjas Pig International, august 1999. a., Tõuloomakasvatus nr. 1, Refereeris Monika Vaidla

  6. Rapsiseemneid ja -kooki sisaldavate ratsioonide toitefaktorite seeduvus kasvavatel sigadel. R. Leming, A. Lember, APSi toimetised, 15, 2001

  7. Taimsed söödalisandid Refereerinud Alo Tänavots Pig International 30, nr. 4, 2000, 2001, Tõuloomakasvatus nr. 2

  8. Toitainete (N, P, K) kadu veise- ja seakasvatuses A. Kaasik, R. Leming, T. Remmel. AGRAARTEADUS, 2002 * XIII * 4 (PDF formaadis)

  9. Erinevate glükosinolaatide sisaldus Eestis toodetud rapsi-seemnetes ja -koogis. Leming, R., Lember, A., Kukk, T. AGRAARTEADUS, 2004 * XV * 1 (PDF formaadis)

  10. Kuum- ja külmpress-rapsikoogi keemiline koostis R. Leming, A. Lember.  Agraarteadus 2005/2 (PDF)

  11. Tootmisfarmi võõrdepõrsaste söötmiskogemusi. Pm-mag Varpo Vare, emeriitprof Olev Saveli, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, 2007, Tõuloomakasvatus nr. 4.

  12. Võõrdepõrsaste ja kesikute kasvu dünaamikast tootmisfarmis Pm-mag Varpo Vare, emeriitprof Olev Saveli, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, 2008, Tõuloomakasvatus nr. 4.

  13. Sigade kasvudünaamika vedelsöödal Pm-mag Varpo Vare, emeriitprof Olev Saveli, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, 2010, Tõuloomakasvatus nr. 3.

  14. Seakasvatajate seminar Haapsalus Pille Kütt Eesti Tõusigade Aretusühistu aretusspetsialist, 2012, Tõuloomakasvatus nr. 4.