EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

Infoks seapidajatele

PRIA
PRIA

Alates 01.07.2019. aastal muutub põllumajandusloomade registrile sigade arvu teatamise kord, mis on reguleeritud põllumajandusministri määrusega nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord“

Sigade arvu tuleb varasema 1 korra asemel aastas esitada edaspidi 4 korda aastas - 31. märtsi, 30. juuni, 30. septembri ja 31. detsembri seisuga peetavate sigade kohta järgmise kuu 15. kuupäevaks. Kolmes esimeses kvartalis tuleb esitada konkreetses tegevuskohas (hoones, rajatises või piiritletud alal) sigade arv. Neljandas kvartalis tuleb täpsustada sigade arvu alljärgnevate gruppide kaupa:

  1. põrsad;
  2. kesikud;
  3. paaritamata nooremised;
  4. paaritamata emised;
  5. esimest korda paaritatud emised;
  6. korduvalt paaritatud emised;
  7. kuldid;
  8. 50 – 80-kilogrammise eluskaaluga nuumsead;
  9. üle 80 – 110-kilogrammise eluskaaluga nuumsead;
  10. üle 110-kilogrammise eluskaaluga nuumsead.

Kõige mugavam on teavituseks kasutada PRIA iseteeninduskeskkonda. Pärast sisse logimist valida esindatav, keda soovitakse esindada ning seejärel valida menüüribalt „Registrid“, vajutada nupule „Alusta uut taotlust“ ning valida sobiv taotluse liik „Sigade arvu teatamine“.

Juhime tähelepanu, et iga seapidaja peab enda tegevusest konkreetses tegevuskohas ise teavitama. Kui ühes hoones, rajatises või piiritletud alal peab sigu rohkem kui üks seapidaja, tuleb registrit antud tegevuskohas seapidamisega tegelemisest teavitada igal loomapidajal endal.

Allikas PRIA  


OST

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890,

 

  

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890.

 

 

KALENDER

<< November >>
E T K N R L P
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Kuldisperma tellimine