EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

Mida teha kui saba hammustamine aset leiab?

Etapiviisiline plaan
Etapiviisiline plaan

Irene Camerlink, Veterinaarmeditsiini Ülikool, Austria ja Jen-Yun Chou, Teagasc, Iirimaa
Pig Progress 35(10), 2019

Kui saba hammustamist esineb sulus mitmel ohvril või levib isegi terves sigalas, siis kutsutakse seda saba hammustamispuhanguks. Selliseid puhanguid on raske peatada, kuid siin on toodud võtted, kuidas sellest üle saada.

Saba hammustatud sigu märgatakse sageli alles siis, kui saba on juba hammustatud. Sel ajal on tõenäoline, et enamik teisi sigu verd märganud ja see võib neil tekitada hammustamise tungi.

Ideaalis võiks saba hammustamist märgata enne kui saba on verine. Kui siga hammustab sabasid korduvalt, siis võiks teda jälgida 10–15 minutit, et näha, kas hammustamine jätkub. Kui jätkub, siis on ilmselt parem potentsiaalne probleemi põhjustaja eemaldada.

Sabaasend indikaatorina

Ohvreid saab varases staadiumis ära tunda sabaasendit vaadates. Suurem osa ajast jalade vahele olev saba näitab siga on hammustatud. Lühemaks ajaks jalgade vahele tõmmatud saba võib aga olla vastus muudele sotsiaalsetele käitumisteele, näiteks tõrjumine. Sabaasendit on hea kontrollida söödaküna juures. Peidetud saba tuleks lähemalt vaadata, sest kui vigastus avastatakse, siis tuleks koheselt tegutseda.

Mida teha?

Saba hammustusega tegelemiseks võib grupi tähelepanu hajutada või kui on tegemist tõsise juhtumiga, siis eraldada hammustajad või ohvrid. Sigade tähelepanu kõrvale juhtimiseks saab kasutada peaaegu kõike, kuid nad kaotavad huvi kiiresti. Seetõttu on olulisem muuta sulu keskkonda regulaarselt, mitte et sigadel oleks tingimata parimad „mänguasjad“.

Head sulukeskkonna rikastajad on näritavad, hävitatavad ja söödavad ning nendega saab korraga tegeleda mitu siga. Kõige enam kasutatakse puistatavaid materjale nagu õled, hein ja saepuru, kuid kui pidamissüsteem nende kasutamist piirab, siis on ka teisi võimalusi. Näitena võib tuua köied, suured söödagraanulid (peedigraanulid), pehmed kummivoolikud ja džuudikotid.

Järkjärgulise protokolli kasutamine

Selles protokollis on kasutusel kolme tüüpi sekkumist juhuslikus järjekorras:

  1. Kolme köie panemine 12–14 seaga sulgu.
  2. Ohvri eemaldamine.
  3. Hammustaja eemaldamine.

Kui pärast kolme ööpäeva märgati ühel seal verd, siis rakendatakse järgmist sammu. Kui mõni rakendatus variantidest ei olnud edukas, siis rakendati järgmist, kuni kõik kolm võimalust oli kasutatud. Eemaldatud ohvrid või hammustajad toodi hiljem gruppi tagasi (joonis 1) ja see ei põhjustanud sigadel nähtavat agressiivsust.

80% haiguspuhangutest on lahendatavad

80% saba hammustuse tõsistest puhangutest saab peatada, isegi kui eemaldatud sead tuuakse uuesti algsesse rühma. Köite lisamine võib haiguspuhangu kestust lühendada, kuna sigade eemaldamine ja tagasi viimine võib võtta kauem aega. Ohvrite või hammustajate eemaldamine on puhangu peatamiseks sama tõhus kui köite lisamine. Kõik eemaldatud sead viidi tagasi algsesse rühma, mis vähendas vajadust lisaruumi järele.

Vajadus kiiresti reageerida

Saba hammustuse puhangu eduka vähendamise võimalus sõltub mõjutatud sigade arvust sulus. Kui üle 50% sigadest on saba hammustamise ohvrid, siis võib puhangu ületamise tõenäosus olla umbes 60%. Kuid kui 33% sigadest on hammustajad, siis on puhangu peatamise võimalus vaid 30%. Seega, mida rohkem on sulus hammustajaid, seda väiksem on võimalus haiguspuhang peatada.

Kuidas sigu grupist eemaldada ja taas sulgu viia?

  1. Määrake kindlaks, milline siga eemaldada, et saadav mõju oleks maksimaalne.
  2. Eemaldage valitud siga koos vähemalt ühe teise seaga.
  3. Pange kirja sulu number, kust nad eemaldati ja eemaldamise kuupäev.
  4. Tagage varusulg, et mitte segada erinevatest sulgudest pärit sigu.
  5. Kui sead on toibunud või vähemalt seitsme päeva jooksul, viige sead koos tagasi algsesse sulgu.
  6. Pange tagasi viimise ajal sulgu köied.
  7. Sigade tagasi viimisel kasutage lõhnapihustit, näiteks lahjendatud Dettoli.

Kas teil on saba hammustav esmaabikomplekt

See protokoll töötas edukalt talus, mis on tavaline täielikult liistuga põrandatega talu. See ei tähenda, et protokoll oleks edukas erinevatel tingimustel. Me julgustame teisi seda proovima, kuid valmis olema ka muud ohutusmeetmed. Soovitame varuda erinevaid rikastamisobjekte ja tooteid, mis on puhangute korral vahetult saadaval. Selline saba hammustav esmaabikomplekt võib sisaldada trosse, põhku, mänguasju, suuri söödagraanuleid (peedipraanulid), kummivoolikuid ja džuudikotte (kotikesekotid).

Kas teil on saba hammustamise esmaabikomplekt

Sigalas peaks olema koheselt saadaval erinevaid keskkonna rikastamisobjekte. Selline esmaabikomplekt võiks sisaldada köisi, põhku, mänguasju, suuri söödagraanuleid (peedipraanulid), kummivoolikuid ja džuudikotte.

 

Etapiviisiline plaan

Joonis . Etapiviisiline plaan saba hammustus probleemide ületamiseks sulus

Refereerinud Alo Tänavots


OST

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890,

 

  

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890.

 

 

KALENDER

<< November >>
E T K N R L P
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Kuldisperma tellimine