EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU


Seakasvatusalased magistritööd

Eesti Maaülikool
Eesti Maaülikool

Jaanikuu algul kaitsti Eesti Maaülikoolis loomakasvatuse erialal kaks seakasvatusalast magistritööd:

 • EMISTE PRAAKIMISE PÕHJUSED JA KARJASPÜSIVUS
  Magistritöö eesmärk oli analüüsida emiste praakimispõhjusi ja karjaspüsivust.
  Tea Liping
  Juhendajad pm-dr Alo Tänavots,
  pm-knd Aarne Põldvere ja
  Raivo Laanemaa
 • DJUROKI TÕUGU KULTIDE SEGUSPERMA KASUTAMINE NUUMSIGADE TOOTMISEKS
  Magistritöö eesmärk oli uurida Eestis djuroki tõugu kultide segusperma kasutamise mõjusid emiste viljakusnäitajatele.
  Elin Sild
  Juhendajad pm-dr Alo Tänavots,
  pm-knd Aarne Põldvere ja
  Raivo Laanemaa

Tõuloomakasvatus 1/2021

Tõuloomakasvatus
Tõuloomakasvatus

Sigade jõudluskontroll 2020. aastal


Külli Kersten
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi andmetel oli 1. jaanuaril 2021 jõudluskontrollis 30 farmi ja 12 228 siga. Sigade arv on aastaga suurenenud 1014 võrra. Viie farmi andmed statistikas ei kajastu, sest on vähem kui aasta jõudluskontrolli teinud, ja keskmised tulemused on arvutatud 25 farmi andmete alusel.

Farmide paiknemises olulisi muudatusi eelnevate aastatega võrreldes ei ole toimunud. Jätkuvalt ei ole jõudluskontrollis ühtegi karja Hiiu, Valga ja Pärnu maakonnast ning paljudes on vaid üks. Kõige rohkem on farme endiselt Lääne-Viru maakonnas (10), järgnevad Saare maakond (4) ja Harju maakond (3). Nimetatud kolmes maakonnas asub umbes 2/3 kõikidest jõudluskontrollialustest sigadest. Emiste ja kultide arv karjades on erinev, jäädes vahemikku 87–972. Vähem kui 100 seaga farme oli üks, üle 500 seaga farme oli kaheksa. Karjas oli keskmiselt 30 emikut, 67 nooremist ja 353 vanaemist. Jõudluskontrolli mõistes on emik esimese seemenduse ootel olev siga, nooremis esimest korda seemendatud, aga poegimata siga, ja vanaemis on üks või enam korda poeginud. Kulte oli karja kohta keskmiselt 3,8, kusjuures nende arvukus aastatega väheneb ja 32% farmides ei olnud 31. detsembril ühtegi sugukulti.

Lugege edasi Tõuloomakasvatusest   


Aktiivsete kultide välimiku hindepunktid

Pieträäni kult (A. Tänavots)
Pieträäni kult (A. Tänavots)

ETSAÜ seemendusjaamas 25.06.2018 hinnatud aktiivsete kultide välimiku hindepunktid. Hinnatud Aino Aringo ja Mait Mahlapuu poolt.

Lugege edasi   


OST

Puhtatõuliste noorsigade müük tipparetusfarmidest toimub aretuskonsulendi Laura Pajumaa vahenduse: 532 64890,

 

  

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük tipparetusfarmidest toimub aretuskonsulendi Laura Pajumaa vahenduse: 532 64890,

 

 

KALENDER

<< Juuni >>
E T K N R L P
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Kuldisperma tellimine