Noorkultidel ja nooremistel mõõdetakse karjatestil Taani firmas Frontmatec toodetud ultraheliaparaadiga Piglog 105 tailiha osatähtsus protsentides.

Piglog 105 kujutab endast kaasaskantavat seadet seljapeki paksuse ja lihase paksuse mõõtmi­seks ja salvestamiseks ning tailiha sisalduse määramiseks kehas. Koostatud programm või­mal­dab sisestada aparaati vajalikke muutujaid - näiteks looma individuaalset numbrit, pesa­konna numbrit, sünniaega ja kehamassi.

Programm võimaldab Piglog 105 andmefailis salvestatud andmeid välja trükkida. Võimalik on ka andmed kanda üle arvutisse edasiseks statistiliseks töötlemiseks.

Seljapeki paksus, lihase paksus ja tailiha protsent kehas määratakse ultraheli signaali abil. Saadud informatsiooni töödeldakse progressiivse statistilise mudeli järgi (osaline regress­ioon­analüüs) ja saadud tulem ilmub protsessori ekraanile.

Tailiha protsent mõõdetakse "Piglog 105" ultraheliaparaadiga sea 100(±15) -kilogrammise elusmassi juures.
Mõõtmine toimub kahes anatoomiliselt määratud punktis:

  • esimene mõõtekoht on viimase roide joonel, 7 sentimeetrit selja keskjoonest külje suunas, kust

saadakse kaks näitu:

    • x1 - seljapeki paksus 1;
    • x2 - pikima seljalihase läbimõõt;
  • teine mõõtekoht on 11.-12. roide vahel ehk 10 sentimeetrit pea suunas mõõtekohast 1, kus saadakse näit
    • x3 - seljapeki paksus 2.

Nende kolme näitaja alusel arvestab ultraheliaparaat piglog 105 noorsea tailiha protsendi (Y) järgmise valemiga:

Y = 64,39 – 0,28 xX1 + 0,14xX2 – 0,55 x X3


Kuldisperma tellimine