EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU


Põllumajanduskoda jälgib kasvava murega arenguid Eesti seakasvatussektoris

Põrsad
Põrsad

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda saatis 17. augustil maaeluministrile kirja seoses sealihasektori olukorraga. Pöördumises märgitakse, et koda jälgib kasvava murega arenguid Eesti loomakasvatussektoris, kus söödahinnad on kiiresti kasvanud, kuid toodangu turustamise hinnad on püsinud paremal juhul stabiilsed või oluliselt langenud.

Väga keeruliseks on kujunenud olukord Eesti seakasvatussektoris, kus meil on pärast mitu aastat kestnud sügavat kriisi aastatel 2014-2016 niigi raskusi isevarustatuse taseme tagamisega. Möödunud aastal suutsime toota vaid 85% Eestis tarbitavast sealihast.

Paljude Eesti seakasvatajate jaoks on lepingutega referentsmüügihinnaks seatud Saksamaal noteeritud hinnad. Sealiha vabaturu baashind meie seakasvatajate jaoks on viimase aasta jooksul olnud vahemikus 1,19-1,57 eurot/kg, praeguseks on hind langenud tasemele 1,30 eurot/kg. Veel möödunud nädalal oli hinnatasemeks 1,37 eurot/kg. Eesti ametlikus statistikas kajastuv keskmine hind on reeglina kõrgem, sest üks osa seakasvatajaid on läbi kontraktorlepingute tihedalt seotud suurte lihatööstustega, mis tagab neile suhteliselt stabiilse hinnataseme, samas kui arvestatav osa ettevõtjatest sõltub otseselt Saksamaal noteeritavatest sealiha börsihindadest.

Sealiha tootmise omahind on siiani olnud sõltuvalt ettevõtte efektiivsusest vahemikus 1,50-1,65 eurot/kg. Tootmise omahinna tase on võrreldav Saksamaa, Soome ja teiste riikide kulutasemega ja meie tootmise efektiivsus suudab rahvusvahelises võrdluses sammu pidada.


JK Sõnumid seakasvatajale

EPJ AS
EPJ AS

“JK Sõnumid seakasvatajale” tutvustab Alo Tänavots (Eesti Maaülikool) ja Aarne Põldvere (Eesti Tõusigade Aretusühistu) uurimust nuumsigade rümbanäitajate muutuste kohta 2007–2020, mis näitab vajadust klassifitseerimise muutmise järele. Infoleht on kättesaadav siin   .

Allikas: EPJ AS   


Seakasvatusalased magistritööd

Eesti Maaülikool
Eesti Maaülikool

Jaanikuu algul kaitsti Eesti Maaülikoolis loomakasvatuse erialal kaks seakasvatusalast magistritööd:

 • EMISTE PRAAKIMISE PÕHJUSED JA KARJASPÜSIVUS
  Magistritöö eesmärk oli analüüsida emiste praakimispõhjusi ja karjaspüsivust.
  Tea Liping
  Juhendajad pm-dr Alo Tänavots,
  pm-knd Aarne Põldvere ja
  Raivo Laanemaa
 • DJUROKI TÕUGU KULTIDE SEGUSPERMA KASUTAMINE NUUMSIGADE TOOTMISEKS
  Magistritöö eesmärk oli uurida Eestis djuroki tõugu kultide segusperma kasutamise mõjusid emiste viljakusnäitajatele.
  Elin Sild
  Juhendajad pm-dr Alo Tänavots,
  pm-knd Aarne Põldvere ja
  Raivo Laanemaa

Aktiivsete kultide välimiku hindepunktid

Pieträäni kult (A. Tänavots)
Pieträäni kult (A. Tänavots)

ETSAÜ seemendusjaamas 25.06.2018 hinnatud aktiivsete kultide välimiku hindepunktid. Hinnatud Aino Aringo ja Mait Mahlapuu poolt.

Lugege edasi   


OST

Puhtatõuliste noorsigade müük tipparetusfarmidest toimub aretuskonsulendi Laura Pajumaa vahenduse: 532 64890,

 

  

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük tipparetusfarmidest toimub aretuskonsulendi Laura Pajumaa vahenduse: 532 64890,

 

 

KALENDER

<< Mai >>
E T K N R L P
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Kuldisperma tellimine