EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

VTA muudab kontrollid lihavaldkonnas tõhusamaks

Lihatööstus

Veterinaar-ja Toiduamet planeerib muudatusi kontrollide kvaliteedi tõstmiseks loomatervishoiu ja lihakontrolli valdkondades. Selleks korraldatakse ümber volitatud veterinaararstide süsteem eesmärgiga tagada üleriigiliselt ühetaoline teenus. Veterinaar- ja Toiduamet tutvustas kavandatavaid muudatusi valdkonnaga seotud erialaliitudele.

„ Meie eesmärgiks on ühetaolise teenuse pakkumine üle Eesti, mis saab võimalikuks siis, kui järelvalvet teevad ametnikud ja muid töid volitatud veterinaararstid. Volitatud veterinaararstide töö on olnud ja on jätkuvalt väärtuslik ning koostöö päris kindlasti jätkub. Muudatuste põhjuseks on asjaolu, et volitatud veterinaararstidel puudub täna ettekirjutuste tegemise õigus ja seetõttu kulub aeg-ajalt järelevalve tegemiseks topeltressurss. Ettekirjutused vormistab nii täna kui tulevikus ametnik, mitte volitatud veterinaararst,“ selgitas Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Indrek Halliste.

Veterinaar- ja Toiduamet seisab tarbimisväärse toidu ja tervete loomade eest Eestis. Selleks teeb amet järjepidevat kontrolli nõuete täitmise üle kogu toidukäitlemise ahela ulatuses: loomakasvatusest, toidu tootmisest ja töötlemisest kuni toidu tarbijani jõudmiseni.

Veterinaar- ja Toiduametis toimunud nõupidamisel tõdeti, et täna aktiivselt tegutseva 86 volitatud veterinaararsti tegevust on ametil olnud keeruline ja ebaproportsionaalselt ajakulukas tulemuslikult ning süstemaatiliselt kontrollida. Kontrollitoimingute kvaliteediprobleemid on välja toodud ka mitmetes Euroopa Komisjoni auditites. Terviklikuma süsteemi väljatöötamiseks loodi Veterinaar- ja Toiduametis volitatud veterinaararstide süsteemi uuendamise töörühm, mis analüüsis loomatervishoiu ja toidukontrolli valdkondade ettepanekuid kontrollide paremaks korraldamiseks, õigusaktide muutmise vajadust ning ka erinevate kontrolltoimingute aja- ja ressursikulu. Analüüsiti muuhulgas karjade kontrolle ja veterinaartõendite väljastamist.

Erialaliitudega toimunud kohtumisel jõuti järeldusele, et efektiivseim lahendus oleks muuta hetkel kehtivat süsteemi sel viisil, et ametlike kontrollitoimingute teostamiseks võetakse teenistusse järelevalveametnikud, kes hakkavad läbi viima karjade kontrolle, väljastama tõendeid ja teostama lihakontrolle kõikides tapamajades. Uusi ametikohti selleks ei looda ja ressurss leitakse ameti siseselt. Erialaliitudega kohtumisel jõuti ühisele arusaamale, et muutused on vajalikud. Liitude esindajatelt sai Veterinaar- ja Toiduamet väärtuslikku tagasisidet, kuidas oleks võimalik koostöös ettevõtetega muuhulgas leida optimaalseimaid lahendusi töö korraldamiseks. Sealhulgas on kindlasti plaanis anda täpsemat ja detailsemat infot otse ettevõtjatele.

Edaspidi jäävad volitatud veterinaararstide tööks riiklike loomatauditõrje programmide põhised karjade monitooringud ja diagnostilised uuringud. Töökorralduse muudatused jõustuvad alates 1. jaanuarist 2018.

Allikas VTA    


OST

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890,

 

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890.


Vinimex OÜ Lääne-Virumaal Vinni vallas pakub tööd seemendustehnikule ja poegimisosakonna operaatorile. Vajadusel korter väga hea infrastruktuuriga Vinni keskuses, kus on olemas lasteaed, kool, spordikeskus, kaubandus jne. Helista julgesti ja küsi lisainformatsiooni telefonil 508 2696, Ants Ossip.

Kuulutus lisatud 25.10.2017

 

Saimre Seakasvatus OÜ müüb Y emiseid (Zline)
Kontakt: Jüri Karpovski 53320350

Kuulutus lisatud 08.09.2017

 

KALENDER

<< Detsember >>
E T K N R L P
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kuldisperma tellimine