Uuendatud 24.10.2020

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.


Eluspõrsaste tootjahinnad kuude lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind

Vaata graafikuna  

Kategooria Mai 20 Juuni 20 Juuli 20 August 20 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Eluspõrsad 1,72 1,72 1,72 1,68 -2,3


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis*

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria 24.-30.08.20 31.08-6.09.20 7.-13.09.20 14.-20.09.20 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
S 1,57 1,56 1,57 1,52 -3,2
E 1,52 1,51 1,52 1,46 -3,9
E 60-120 1,52 1,52 1,52 1,46 -3,9
U 1,46 1,41 1,40 1,42 1,4
SEUROP 1,55 1,54 1,54 1,49 -3,2


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis*

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria Mai 20 Juuni 20 Juuli 20 August 20 Muutus +/- % %
viimasel kahel kuul
S 1,76 1,67 1,62 1,57 -3,1
E 1,70 1,61 1,57 1,52 -3,2
E60-120 1,70 1,61 1,57 1,52 -3,2
U 1,57 1,49 1,46 1,42 -2,7
SEUROP (kaalutud keskmine) 1,72 1,64 1,59 1,55 -2,5


Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik 17.-23.08.20 24.-30.08.20 31.08-6.09.20 7.-13.09.20 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 57,62 57,63 59,39 59,41 0,0
Saksamaa 43,40 43,40 43,40 43,20 -0,5
Prantsusmaa 27,00 27,50 27,00 27,00 0,0
Soome 40,60 41,21 41,45 41,54 0,2
Rootsi 79,85 79,95 81,11 81,08 0,0
EL-27 40,38 39,99 40,57 40,18 -1,0


Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik Mai 20 Juuni 20 Juuli 20 August 20 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 64,91 59,52 57,73 57,61 7,0
Saksamaa 61,99 59,90 48,40 43,35 6,6
Prantsusmaa 42,21 34,60 31,86 27,63 -13,3
Soome 44,53 43,46 42,22 41,39 -2,0
Rootsi 78,49 78,38 79,79 82,46 3,2
EL-27 53,74 50,75 43,20 40,32 -6,7


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 17.-23.08.20 24.-30.08.20 31.08-6.09.20 7.-13.09.20 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 164,53 164,04 165,95 167,46 0,9
Saksamaa 155,25 155,47 155,45 151,19 -2,7
Eesti 156,29 157,45 156,47 156,69 0,1
Prantsusmaa 150,00 153,00 155,00 157,00 1,3
Läti 137,55 139,93 143,09 145,02 1,3
Leedu 141,77 145,38 148,35 148,82 0,3
Soome 174,55 173,30 173,21 172,79 -0,2
Rootsi 195,81 195,99 195,69 195,86 0,0
EL-27 155,54 155,67 156,34 155,81 -0,3


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 17.-23.08.20 24.-30.08.20 31.08-6.09.20 7.-13.09.20 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 158,89 158,12 159,77 161,15 0,9
Saksamaa 152,30 152,30 152,45 147,90 -3,0
Eesti 151,53 152,26 151,08 152,48 0,9
Prantsusmaa 143,00 146.00 148,00 149,00 0,7
Läti 142,77 145,43 151,44 150,20 -0,8
Leedu 140,38 143,13 145,96 145,80 -0,1
Soome 169,21 169,78 167,45 167,37 0,0
Rootsi 192,81 192,60 193,08 192,58 -0,3
EL-27 150,62 150,57 150,80 149,83 -0,6


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik Mai 20 Juuni 20 Juuli 20 August 20 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 186,81 173,03 165,21 164,27 -0,6
Saksamaa 173,61 174,81 159,26 155,32 -2,5
Eesti 175,58 166,78 162,02 157,32 -2,9
Prantsusmaa 159,52 154,23 152,52 150,17 -1,5
Läti 152,34 154,59 143,34 136,38 -4,9
Leedu 152,37 156,99 141,20 140,52 -0,5
Soome 177,05 178,59 177,54 175,45 -1,2
Rootsi 188,10 190,79 195,12 196,47 0,7
EL-27 164,98 164,72 157,64 155,52 1,3


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik Mai 20 Juuni 20 Juuli 20 August 20 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 180,70 167,56 160,05 158,47 -1,0
Saksamaa 170,14 171,73 156,16 152,25 -2,5
Eesti 169,91 160,59 157,31 152,39 -3,1
Prantsusmaa 151,97 147,00 145,23 143,23 -1,4
Läti 152,18 159,54 142,87 139,57 -2,3
Leedu 149,49 154,32 138,42 138,43 0,0
Soome 172,43 173,41 172,43 169,78 -1,5
Rootsi 185,19 187,20 190,95 193,12 1,1
EL-27 162,31 162,51 151,96 150,77 -0,8


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E kategooria sealiha hindade muutused aastate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Muutus +/- %
viimasel kahel aastal
Taani 157,4 159,6 146,0 130,1 136,8 148,7 128,0 164,4 22,1
Saksamaa 173,8 174,3 158,4 142,6 151,8 165,9 146,0 177,5 17,7
Eesti 169,9 173,9 160,7 142,8 143,3 153,5 145,2 160,9 9,8
Prantsusmaa 161,1 164,5 146,4 134,5 138,8 148,9 130,8 159,1 17,8
Läti 126,6 129,1 160,4 143,2 155,2 162,4 144,0 169,3 14,9
Leedu 174,7 177,7 158,6 140,8 148,1 161,9 139,9 163,0 14,7
Soome 166,1 178,6 162,5 150,2 145,6 154,5 159,3 165,1 3,5
Rootsi 169,7 189,8 180,1 176,0 181,9 177,8 166,4 167,3 0,5
EL-27 170,2 174,2 155,9 138,9 145,8 160,3 141,4 169,1 16,4

Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
* Konjuktuuriinstituudi andmed
** Euroopa Komisjoni andmed
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.

Definitsioonid

 • Liha kokkuostuhinnadad
  Sigade soojad lihakehad on ümber arvestatud jahutatud lihakehadeks ning hindu on korrigeeritud vastavalt EL-s kehtivatele standarditele, kus lihakeha on arvestatud koos peade, esijalgade ja sabaga.
  Hinnad ei sisalda käibemaksu.
 • Eluspõrsaste tootjahinnad
  Põrsaid kasvatavatelt ja müüvatelt põllumajandusettevõtetelt kogutavad tegelikud kaalutud keskmised eluspõrsaste 1 kg väljamüügihinnad. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
  Kogumissagedus: iga nädal

 

Valimid

 • Sea-, veise- ja lambaliha
  Rakvere Lihakombinaat AS
  OÜ Saaremaa Lihatööstus
  Atria Eesti AS
 • Eluspõrsad
  AS Ekseko
  Atria Farmid OÜ
   
Kuldisperma tellimine