Uuendatud 05.04.2018

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis 1 Muutus +/-%, kahel viimasel nädalal

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria 26.02-4.03.18 5.-11.03.18 12.-18.03.18 19.03.-25.03.18 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
S 1,49 1,48 1,50 1,50 0,0
E 1,46 1,45 1,48 1,45 -2,5
E 60-120 1,46 1,45 1,48 1,45 -2,5
U 1,42 1,38 1,44 1,40 -2,8
SEUROP 1,47 1,47 1,49 1,48 -0,7


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria November 17 Detsember 17 Jaanuar 18 Veebruar 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
S 1,53 1,51 1,47 1,46 -0,7
E 1,47 1,45 1,41 1,43 1,4
E 60-120 1,47 1,45 1,41 1,43 1,4
U 1,40 1,40 1,36 1,39 2,2
R - - - - -
SEUROP (kaalutud keskmine) 1,50 1,48 1,44 1,44 0,0


Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik 26.02.-4.03.18 5.-11.03.18 12.-18.03.18 19.-25.03.18 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 40,55 40,54 40,54 40,55 0,0
Saksamaa 50,20 52,10 52,30 52,30 0,0
Eesti 34,35 36,17 35,30 - -
Prantsusmaa 30,80 32,20 32,80 32,40 -1,2
Soome 39,57 39,59 39,57 39,61 0,0
Rootsi 69,82 70,73 70,71 69,57 -1,6
Inglismaa - 56,40 57,59 58,25 1,1
EL 49,32 50,94 51,68 51,90 0,4


Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik November 17 Detsember 17 Jaanuar 18 Veebruar 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 42,19 41,12 38,52 38,35 -0,4
Saksamaa 46,59 45,86 44,22 46,13 4,1
Eesti 32,89 - - - -
Prantsusmaa 24,48 26,57 28,39 29,72 4,5
Soome 40,31 40,60 39,76 39,64 -0,3
Rootsi 76,61 76,28 75,92 72,56 -4,4
Inglismaa 62,88 60,49 59,87 58,82 -1,8
EL-28 42,20 42,91 44,37 46,39 4,4


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 26.02.-4.03.18 5.-11.03.18 12.-18.03.18 19.-25.03.18 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 136,97 136,93 136,93 136,94 0,0
Saksamaa 160,09 159,12 154,77 153,03 -1,1
Eesti 149,09 148,25 149,58 149,85 0,2
Prantsusmaa 139,00 142,00 142,00 143,00 0,7
Läti 144,65 149,20 147,10 143,71 -2,3
Leedu 154,75 161,03 157,34 153,32 -2,6
Soome 163,10 162,47 162,74 163,17 0,3
Rootsi 172,42 171,22 171,70 170,61 -0,6
Inglismaa 166,30 164,9 165,61 167,50 1,1
EL-28 147,62 149,16 147,78 147,07 -0,5


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 26.02.-4.03.18 5.-11.03.18 12.-18.03.18 19.-25.03.18 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 131,06 131,02 131,02 131,04 0,0
Saksamaa 156,75 155,73 151,25 149,89 -0,9
Eesti 146,91 145,43 147,74 145,17 -1,7
Prantsusmaa 131,00 134.00 134,00 135,00 0,7
Läti 147,60 153,15 149,93 146,91 -2,0
Leedu 153,01 156,99 149,05 150,65 1,1
Soome 157,48 157,26 157,66 156,91 -0,5
Rootsi 169,75 167,68 169,13 166,66 -1,5
Inglismaa 162,64 161,73 162,29 164,14 1,1
EL 148,60 149,16 146,56 145,21 -0,9


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik November 17 Detsember 17 Jaanuar 18 Veebruar 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 143,11 140,20 132,76 131,51 -0,9
Saksamaa 153,38 149,79 140,62 148,70 5,4
Eesti 153,33 151,59 147,04 145,84 -0,8
Prantsusmaa 138,57 136,87 132,03 133,71 1,3
Läti 149,62 149,57 135,18 137,51 1,7
Leedu 148,80 145,28 140,99 146,11 3,5
Soome 162,64 163,92 162,79 162,09 -0,4
Rootsi 182,41 180,54 179,35 175,50 -2,1
Inglismaa 175,25 172,67 169,24 166,86 -1,4
EL-28 143,88 141,42 135,40 139,23 2,8


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik November 17 Detsember 17 Jaanuar 18 Veebruar 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 137,20 134,29 126,85 124,96 -1,5
Saksamaa 149,32 145,52 137,11 146,43 -0,5
Eesti 146,75 146,18 141,50 142,63 0,8
Prantsusmaa 130,17 128,87 124,03 125,71 1,3
Läti 148,01 145,35 139,34 141,44 1,5
Leedu 145,17 143,13 138,56 143,51 3,4
Soome 158,30 159,45 157,93 156,79 -0,7
Rootsi 178,13 176,05 177,49 172,68 -2,7
Inglismaa 172,25 170,06 165,79 163,38 -1,5
EL-28 145,65 142,79 136,32 140,80 3,2

Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
** Euroopa Komisjoni andmed
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.

Definitsioonid

 • Liha kokkuostuhinnadad
  Sigade soojad lihakehad on ümber arvestatud jahutatud lihakehadeks ning hindu on korrigeeritud vastavalt EL-s kehtivatele standarditele, kus lihakeha on arvestatud koos peade, esijalgade ja sabaga.
  Hinnad ei sisalda käibemaksu.
 • Eluspõrsaste tootjahinnad
  Põrsaid kasvatavatelt ja müüvatelt põllumajandusettevõtetelt kogutavad tegelikud kaalutud keskmised eluspõrsaste 1 kg väljamüügihinnad. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
  Kogumissagedus: iga nädal

 

Valimid

 • Sea-, veise- ja lambaliha
  Rakvere Lihakombinaat AS
  OÜ Saaremaa Lihatööstus
  Atria Eesti AS
 • Eluspõrsad
  AS Ekseko
  Atria Farmid OÜ
   
Kuldisperma tellimine