Uuendatud 28.08.2017

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.

Eluspõrsaste tootjahinnad nädalate lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*.
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind

Vaata graafikuna  

Kategooria 24.07-30.07.17 31.07-6.08.17 7.08-13.08.17 14.08-20.08.17 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Eluspõrsad - 1,86 - 1,80 -


Eluspõrsaste tootjahinnad kuude lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind

Vaata graafikuna  

Kategooria Aprill 2017 Mai 2017 Juuni 2017 Juuli 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Eluspõrsad 1,75 1,81 1,87 1,75 -6,4


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta) *

Vaata graafikuna  

Kategooria 24.07-30.07.2017 31.07-6.08.2017 7.08-13.08.2017 14.08-20.08.2017 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
S 1,61 1,69 1,69 1,70 0,6
E 1,54 1,62 1,62 1,62 0,0
E 60-120 1,54 1,62 1,62 1,62 0,0
U 1,44 1,46 1,46 1,46 0,0
SEUROP 1,57 1,66 1,66 1,66 0,0

 

Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*
Vaata graafikuna  

Kategooria Aprill 2017 Mai 2017 Juuni 2017 Juuli 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
S 1,56 1,55 1,55 1,56 0,6
E 1,50 1,48 1,47 1,49 1,3
E 60-120 1,50 1,48 1,47 1,49 1,3
U 1,41 1,41 1,35 1,39 1,4
R - - - - -
SEUROP (kaalutud keskmine) 1,53 1,52 1,51 1,52 0,7

* Konjuktuuriinstituudi andmed 

Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes (EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik 24.07.-30.07.17 31.07-6.08.17 7.08-13.08.17 14.08- 20.08.17 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 48,68 48,68 48,68 48,68 0,0
Saksamaa 62,60 62,30 62,40 62,30 -0,2
Eesti 33,98 35,22 - 35,95 -
Prantsusmaa 32,80 32,80 31,60 30,20 -4,4
Soome 38,55 39,12 39,40 40,88 3,6
Rootsi 78,26 80,88 70,99 77,98 9,0
Inglismaa 66,98 67,22 68,46 68,46 0,0
EL 50,71 49,28 48,61 48,09 1,1


Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes (EUR/põrsas) **

Vaata graafikuna  

Riik Aprill 2017 Mai 2017 Juuni 2017 Juuli 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 47,69 50,62 51,43 49,19 -4,4
Saksamaa 67,09 68,21 68,47 64,27 -6,1
Eesti 34,82 36,12 36,54 35,43 -3,0
Prantsusmaa 46,54 45,23 41,36 33,95 -17,9
Soome 36,94 36,87 37,13 38,80 4,3
Rootsi 77,66 77,82 78,27 78,89 0,8
Inglismaa 68,09 69,68 68,79 68,19 -0,9
EL-28 58,26 58,77 57,37 52,11 -9,2


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

Riik 24.07.-30.07.17 31.07-6.08.17 7.08-13.08.17 14.08- 20.08.17 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 161,10 161,11 161,11 161,11 0,0
Saksamaa 178,46 178,90 179,69 179,64 0,0
Eesti 172,23 167,30 167,28 166,57 -0,4
Prantsusmaa 168,00 167,00 166,00 166,00 0,0
Läti 160,51 160,84 161,69 161,93 0,0
Leedu 175,94 175,75 175,90 176,16 0,2
Soome 160,21 160,48 160,57 160,49 0,0
Rootsi 183,26 182,93 183,04 183,66 0,1
Inglismaa 186,69 186,86 186,49 186,49 0,0
EL-28 174,81 174,92 174,62 174,74 0,1


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

Riik 24.07.-30.07.17 31.07-6.08.17 7.08-13.08.17 14.08- 20.08.17 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 155,19 155,19 155,19 155,19 0,0
Saksamaa 173,91 174,61 175,05 174,96 -0,1
Eesti 163,88 159,63 156,82 157,90 0,7
Prantsusmaa 160,00 159.00 158,00 158,00 0,0
Läti 163,16 165,59 165,71 168,23 1,5
Leedu 171,98 171,16 173,40 173,27 -0,1
Soome 155,94 155,79 156,16 156,62 0,3
Rootsi 150,03 180,32 180,01 180,74 0,4
Inglismaa 183,93 183,86 183,87 183,87 0,0
EL 170,10 169,78 169,17 171,15 1,2


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

Riik Aprill 2017 Mai 2017 Juuni 2017 Juuli 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 159,87 167,48 169,40 162,42 -4,1
Saksamaa 181,42 187,73 190,88 179,53 -5,9
Eesti 160,66 168,89 169,33 170,30 0,6
Prantsusmaa 171,40 169,58 168,00 168,59 0,3
Läti 165,04 171,01 171,32 165,95 -3,1
Leedu 174,65 182,25 186,86 177,31 -5,1
Soome 157,55 158,09 159,73 160,31 0,4
Rootsi 178,07 178,11 178,12 183,27 2,8
Inglismaa 184,24 187,54 186,26 187,17 0,5
EL-28 171,39 175,38 177,85 175,77 -1,2


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

Riik Aprill 2016 Mai 2017 Juuni 2017 Juuli 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 153,96 161,96 163,49 156,51 -4,3
Saksamaa 176,82 182,65 185,57 174,90 -5,7
Eesti 153,74 161,88 161,97 161,68 -0,2
Prantsusmaa 163,40 161,48 159,56 159,96 0,3
Läti 174,94 183,63 183,47 168,61 2,8
Leedu 169,79 178,21 183,09 173,16 -5,4
Soome 152,83 153,69 155,31 155,90 0,4
Rootsi 174,82 174,57 174,91 180,00 2,8
Inglismaa 181,50 185,06 183,96 184,53 0,3
EL-28 168,85 174,01 176,60 171,34 -3,0

Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
** Euroopa Komisjoni andmed
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.

Definitsioonid

 • Liha kokkuostuhinnadad
  Sigade soojad lihakehad on ümber arvestatud jahutatud lihakehadeks ning hindu on korrigeeritud vastavalt EL-s kehtivatele standarditele, kus lihakeha on arvestatud koos peade, esijalgade ja sabaga.
  Hinnad ei sisalda käibemaksu.
 • Eluspõrsaste tootjahinnad
  Põrsaid kasvatavatelt ja müüvatelt põllumajandus¬ette¬võtetelt kogutavad tegelikud kaalutud keskmised eluspõrsaste 1 kg väljamüügihinnad. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
  Kogumissagedus: iga nädal

 

Valimidd

 • Sea-, veise- ja lambaliha
  Rakvere Lihakombinaat AS
  OÜ Saaremaa Lihatööstus
  Atria Eesti AS
 • Eluspõrsad
  AS Ekseko
  Atria Farmid OÜ
   
Kuldisperma tellimine