Uuendatud 03.12.2018

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.


Eluspõrsaste tootjahinnad kuude lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind

Vaata graafikuna  

Kategooria Juuli 18 August 18 September 18 Oktoober 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Eluspõrsad 1,74 1,74 1,73 1,72 -0,6


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis*

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria 29.10-04.11.18 05.-11.11.18 12.-18.11.18 19.-25.11.18 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
S 1,53 1,49 1,51 1,49 -1,3
E 1,46 1,44 1,44 1,43 -0,9
E 60-120 1,46 1,44 1,44 1,43 -0,9
U 1,36 1,41 1,36 1,36 0,0
SEUROP 1,50 1,47 1,47 1,45 -1,4


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis*

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria Juuli 18 August 18 September 18 Oktoober 18 Muutus +/- % %
viimasel kahel kuul
S 1,51 1,52 1,55 1,55 0,0
E 1,46 1,46 1,49 1,48 -0,7
E60-120 1,46 1,46 1,49 1,48 -0,7
U 1,42 1,43 1,42 1,42 0,0
SEUROP(kaalutud keskmine) 1,49 1,49 1,52 1,51 -0,7


Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik 29.10-04.11.18 05.-11.11.18 12.-18.11.18 19.-25.11.18 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 40,48 40,62 40,61 42,48 4,4
Saksamaa 33,40 34,50 39,60 37,00 -6,6
Eesti - 33,73 - 33,54 -
Prantsusmaa 20,60 20,60 20,20 20,80 2,9
Soome 41,26 41,60 41,51 41,72 0,5
Rootsi 63,10 67,06 66,30 63,86 -3,9
Inglismaa 53,73 56,37 56,15 55,47 -1,2
EL 33,93 34,63 35,37 36,53 3,2


Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik Juuli 18 August 18 September 18 Oktoober 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 43,12 43,98 42,93 40,42 -5,8
Saksamaa 42,24 40,38 38,16 33,33 -12,7
Eesti - - 34,77 - -
Prantsusmaa 26,95 23,71 21,83 20,83 -4,6
Soome 40,58 40,93 41,12 41,42 0,7
Rootsi 66,00 66,51 64,51 64,87 0,6
Inglismaa 61,33 59,44 59,40 54,88 -7,6
EL-28 39,95 36,84 35,83 33,66 -9,9


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 29.10-04.11.18 05.-11.11.18 12.-18.11.18 19.-25.11.18 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 131,89 131,91 131,88 134,15 1,7
Saksamaa 143,60 143,11 143,16 163,61 0,3
Eesti 153,50 149,11 150,94 148,97 -1,3
Prantsusmaa 138,00 137,00 137,00 137,00 0,0
Läti 138,14 138,79 138,01 138,42 0,3
Leedu 135,51 134,44 134,15 132,83 -1,0
Soome 169,44 168,99 169,65 168,23 -0,8
Rootsi 167,58 170,19 170,88 169,46 -0,8
Inglismaa 166,68 168,97 167,10 165,07 -1,2
EL-28 137,58 137,28 136,91 137,19 0,2


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 29.10-04.11.18 05.-11.11.18 12.-18.11.18 19.-25.11.18 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 126,26 126,15 126,25 128,25 1,6
Saksamaa 140,62 140,45 140,25 140,53 0,2
Eesti 146,07 144,23 144,49 142,84 -1,1
Prantsusmaa 130,00 129.00 129,00 129,00 0,0
Läti 141,71 141,55 140,70 138,54 -1,5
Leedu 130,69 131,18 129,99 129,06 -3,1
Soome 164,21 164,70 164,12 163,42 -0,4
Rootsi 164,21 165,53 166,20 165,96 -0,1
Inglismaa 163,31 166,05 164,21 162,46 -1,1
EL 135,89 135,80 135,62 135,71 0,0


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik Juuli 18 August 18 September 18 Oktoober 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 132,56 135,37 137,27 132,24 -0,4
Saksamaa 150,55 157,76 153,66 144,39 -6,0
Eesti 151,49 151,75 155,12 154,64 0,0
Prantsusmaa 140,23 140,87 145,87 139,35 -4,5
Läti 140,95 145,38 146,93 140,19 -4,6
Leedu 147,37 140,87 144,40 139,43 -3,4
Soome 163,38 164,10 165,91 168,60 1,6
Rootsi 167,68 166,15 166,14 168,10 1,2
Inglismaa 171,02 168,27 167,65 168,24 0,4
EL-28 148,54 151,59 149,41 140,21 -6,2


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik Juuli 18 August 18 September 18 Oktoober 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 127,13 130,01 131,80 126,89 -3,7
Saksamaa 147,13 154,21 150,28 141,48 -5,9
Eesti 146,09 146,34 149,45 148,28 -0,8
Prantsusmaa 132,45 133,48 138,40 131,35 -5,1
Läti 147,07 151,75 153,52 143,00 -7,9
Leedu 143,67 132,37 139,19 135,71 -2,5
Soome 157,57 157,78 160,59 163,28 1,6
Rootsi 163,72 162,01 163,46 164,12 0,4
Inglismaa 168,32 165,30 164,67 165,26 0,4
EL-28 145,01 148,73 146,78 138,08 -5,9

Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
* Konjuktuuriinstituudi andmed
** Euroopa Komisjoni andmed
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.

Definitsioonid

 • Liha kokkuostuhinnadad
  Sigade soojad lihakehad on ümber arvestatud jahutatud lihakehadeks ning hindu on korrigeeritud vastavalt EL-s kehtivatele standarditele, kus lihakeha on arvestatud koos peade, esijalgade ja sabaga.
  Hinnad ei sisalda käibemaksu.
 • Eluspõrsaste tootjahinnad
  Põrsaid kasvatavatelt ja müüvatelt põllumajandusettevõtetelt kogutavad tegelikud kaalutud keskmised eluspõrsaste 1 kg väljamüügihinnad. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
  Kogumissagedus: iga nädal

 

Valimid

 • Sea-, veise- ja lambaliha
  Rakvere Lihakombinaat AS
  OÜ Saaremaa Lihatööstus
  Atria Eesti AS
 • Eluspõrsad
  AS Ekseko
  Atria Farmid OÜ
   
Kuldisperma tellimine