Uuendatud 05.02.2019

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.


Eluspõrsaste tootjahinnad kuude lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind

Vaata graafikuna  

Kategooria September 18 Oktoober 18 November 18 Detsember 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Eluspõrsad 1,73 1,72 1,68 1,71 -1,8


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis*

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria 31.12.18-06.01.19 7.-13.01.19 14.-20.01.19 21.-27.01.19 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
S 1,51 1,50 1,48 1,47 -0,7
E 1,47 1,45 1,42 1,44 1,4
E 60-120 1,47 1,45 1,42 1,44 1,4
U 1,35 1,33 1,35 1,43 5,6
SEUROP 1,48 1,47 1,45 1,46 0,7


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis*

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria September 18 Oktoober 18 November 18 Detsember 18 Muutus +/- % %
viimasel kahel kuul
S 1,55 1,55 1,50 1,51 0,7
E 1,49 1,48 1,44 1,46 1,4
E60-120 1,49 1,48 1,44 1,46 1,4
U 1,42 1,42 1,37 1,41 2,8
SEUROP(kaalutud keskmine) 1,52 1,51 1,47 1,48 0,7


Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik 31.12.18-06.01.19 7.-13.01.19 14.-20.01.19 21.-27.01.19 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 39,24 39,51 39,52 39,51 0,0
Saksamaa 41,30 42,00 42,50 43,00 1,2
Eesti 33,40 34,21 35,36 - -
Prantsusmaa 24,40 24,60 25,00 25,00 0,0
Soome 41,54 41,46 42,12 40,77 -3,1
Rootsi 67,19 66,33 64,33 65,11 1,2
Inglismaa 52,63 52,89 49,46 50,23 1,6
EL-28 40,86 41,45 41,36 42,31 2,2


Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik September 18 Oktoober 18 November 18 Detsember 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 42,93 40,42 41,34 41,42 0,2
Saksamaa 38,16 33,33 35,76 40,20 11,0
Eesti 34,77 - - - -
Prantsusmaa 21,83 20,83 20,65 22,61 8,7
Soome 41,12 41,42 41,57 41,72 0,4
Rootsi 64,51 64,87 65,51 64,91 -0,9
Inglismaa 59,40 54,88 54,55 49,88 -8,6
EL-28 35,83 33,66 35,68 39,51 9,7


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 31.12.18-06.01.19 7.-13.01.19 14.-20.01.19 21.-27.01.19 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 132,31 132,07 132,09 131,93 -0,1
Saksamaa 142,91 143,00 143,46 143,43 0,0
Eesti 150,64 150,49 148,01 147,18 -0,6
Prantsusmaa 137,00 137,00 137,00 136,00 -0,7
Läti 127,85 127,81 128,79 127,50 -1,0
Leedu 126,69 125,73 125,09 125,36 0,2
Soome 170,20 170,77 170,08 170,73 0,4
Rootsi 172,23 170,84 170,51 169,35 -0,7
Inglismaa 159,97 159,18 161,21 163,72 1,6
EL-28 136,42 136,23 136,37 136,06 -0,2


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 31.12.18-06.01.19 7.-13.01.19 14.-20.01.19 21.-27.01.19 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 127,75 127,11 127,40 126,57 -0,7
Saksamaa 139,70 140,07 140,00 140,33 0,2
Eesti 146,83 145,12 142,45 144,48 1,4
Prantsusmaa 129,00 129.00 129,00 129,00 0,0
Läti 126,69 127,40 126,40 130,79 3,4
Leedu 122,22 122,04 122,10 121,14 -0,8
Soome 164,04 165,06 164,13 164,44 0,2
Rootsi 169,21 168,20 168,17 166,43 -1,0
Inglismaa 156,18 155,58 158,52 160,98 1,5
EL-28 134,47 134,30 134,41 134,12 -0,2


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik September 18 Oktoober 18 November 18 Detsember 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 137,27 132,24 132,77 134,84 0,2
Saksamaa 153,66 144,39 143,39 143,55 0,0
Eesti 155,12 154,64 150,14 150,61 0,3
Prantsusmaa 145,87 139,35 137,10 136,77 -0,3
Läti 146,93 140,19 137,97 131,34 -4,8
Leedu 144,40 139,43 133,63 127,57 -4,5
Soome 165,91 168,60 169,10 168,80 -0,2
Rootsi 166,14 168,10 169,74 170,43 0,4
Inglismaa 167,65 168,24 166,63 161,75 -2,9
EL-28 149,41 140,21 137,21 137,12 -0,1


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik September 18 Oktoober 18 November 18 Detsember 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 131,80 126,89 127,10 130,08 2,3
Saksamaa 150,28 141,48 140,40 140,27 -0,1
Eesti 149,45 148,28 144,38 145,92 1,1
Prantsusmaa 138,40 131,35 129,13 129,00 -0,1
Läti 153,52 143,00 139,46 130,38 -6,5
Leedu 139,19 135,71 129,62 124,71 -3,8
Soome 160,59 163,28 164,11 163,28 1,6
Rootsi 163,46 164,12 163,46 166,62 -0,3
Inglismaa 164,67 165,26 163,75 158,80 -3,0
EL-28 146,78 138,08 135,76 135,66 -0,1

Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
* Konjuktuuriinstituudi andmed
** Euroopa Komisjoni andmed
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.

Definitsioonid

 • Liha kokkuostuhinnadad
  Sigade soojad lihakehad on ümber arvestatud jahutatud lihakehadeks ning hindu on korrigeeritud vastavalt EL-s kehtivatele standarditele, kus lihakeha on arvestatud koos peade, esijalgade ja sabaga.
  Hinnad ei sisalda käibemaksu.
 • Eluspõrsaste tootjahinnad
  Põrsaid kasvatavatelt ja müüvatelt põllumajandusettevõtetelt kogutavad tegelikud kaalutud keskmised eluspõrsaste 1 kg väljamüügihinnad. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
  Kogumissagedus: iga nädal

 

Valimid

 • Sea-, veise- ja lambaliha
  Rakvere Lihakombinaat AS
  OÜ Saaremaa Lihatööstus
  Atria Eesti AS
 • Eluspõrsad
  AS Ekseko
  Atria Farmid OÜ
   
Kuldisperma tellimine