Uuendatud 25.04.2017

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.

Eluspõrsaste tootjahinnad nädalate lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*.
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind

Vaata graafikuna  

Kategooria20.03-26.03.1727.03-2.04.173.04-9.04.1710.04-16.04.17Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Eluspõrsad - 1,86 - - -


Eluspõrsaste tootjahinnad kuude lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind

Vaata graafikuna  

KategooriaDetsember 2016Jaanuar 2017Veebruar 2017Märts 2017Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Eluspõrsad 1,79 1,78 1,94 1,85 -4,6


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta) *

Vaata graafikuna  

Kategooria20.03-26.03.1727.03-2.04.173.04-9.04.1710.04-16.04.17Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
S 1,57 1,58 1,60 1,60 0,0
E 1,49 1,51 1,54 1,54 0,0
E 60-120 1,49 1,51 1,54 1,54 0,0
U 1,42 1,43 1,43 1,45 1,4
SEUROP 1,53 1,55 1,55 1,58 1,9


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*

Vaata graafikuna  

KategooriaDetsember 2016Jaanuar 2017Veebruar 2017Märts 2017Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
S 1,56 1,55 1,55 1,56 0,6
E 1,50 1,48 1,47 1,49 1,3
E 60-120 1,50 1,48 1,47 1,49 1,3
U 1,41 1,41 1,35 1,39 1,4
R - - - - -
SEUROP (kaalutud keskmine) 1,53 1,52 1,51 1,52 0,7

* Konjuktuuriinstituudi andmed 

Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes (EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik20.03.-26.03.1727.03-2.04.173.04-9.04.1710.04- 16.04.17Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 44,24 45,30 45,30 48,27 6,1
Saksamaa 64,50 65,40 66,60 67,10 0,7
Eesti 37,00 37,20 27,40 36,55 25,0
Prantsusmaa 46,20 46,40 46,60 46,80 0,4
Soome 37,04 37,71 36,99 35,95 -2,8
Rootsi 77,17 77,67 77,67 76,80 -1,1
Inglismaa 65,58 67,45 69,08 65,27 -5,5
EL 56,15 57,28 58,06 58,74 1,2


Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes (EUR/põrsas) **

Vaata graafikuna  

RiikDetsember 2016Jaanuar 2017Veebruar 2017Märts 2017Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 44,94 43,68 45,30 43,28 -4,6
Saksamaa 53,23 51,22 54,53 57,16 4,6
Eesti 36,41 35,50 36,25 35,23 -2,8
Prantsusmaa 36,72 37,13 39,73 41,74 4,8
Soome 34,71 35,48 36,05 36,20 0,4
Rootsi 79,53 78,73 78,33 78,75 0,5
Inglismaa 55,97 61,76 65,23 64,15 -2,4
EL-28 43,63 43,73 47,64 50,11 4,9


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

Riik20.03.-26.03.1727.03-2.04.173.04-9.04.1710.04-16.04.17Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 150,75 153,38 153,38 161,35 4,9
Saksamaa 168,89 174,24 180,04 182,68 1,4
Eesti 156,55 158,28 160,12 160,27 0,0
Prantsusmaa 160,00 163,00 168,00 172,00 2,3
Läti 152,45 155,88 160,66 166,38 3,4
Leedu 163,71 162,80 169,59 176,97 4,2
Soome 155,39 156,43 157,34 157,60 0,0
Rootsi 179,43 178,89 178,89 177,77 -0,6
Inglismaa 176,17 178,55 181,37 183,76 1,3
EL-28 159,98 163,47 168,14 172,75 2,7


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

Riik20.03.-26.03.1727.03-2.04.173.04-9.04.1710.04- 16.04.17Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 144,83  147,46 147,46 154,44 4,5
Saksamaa 163,64 169,14 175,03 177,64 1,5
Eesti 149,37 150,53 153,85 154,39 0,3
Prantsusmaa 152,00 155.00 160,00 164,00 2,4
Läti 154,72 160,72 169,61 175,91 3,6
Leedu 157,18 161,02 166,35 172,24 3,4
Soome 150,50 151,51 152,32 152,64 0,2
Rootsi 176,06 175,32 175,32 174,43 -0,5
Inglismaa 173,02 175,79 178,47 181,32 1,7
EL 157,80 161,75 166,43 170,20 2,2


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

RiikDetsember 2016Jaanuar 2017Veebruar 2017Märts 2017Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 152,12 147,70 147,41 149,90 1,7
Saksamaa 164,62 162,08 161,29 166,74 3,3
Eesti 156,35 154,87 154,81 156,29 0,9
Prantsusmaa 150,00 150,15 155,86 159,71 2,4
Läti 148,30 142,98 144,79 149,13 2,9
Leedu 160,27 153,53 153,07 158,55 3,5
Soome 153,44 154,11 155,06 155,90 0,5
Rootsi 183,10 181,22 180,78 178,98 -1,0
Inglismaa 180,14 176,15 176,86 176,10 -0,4
EL-28 152,30 151,20 153,25 158,64 3,4


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

RiikDetsember 2016Jaanuar 2017Veebruar 2017Märts 2017Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 146,20 141,79 141,49 143,98 1,7
Saksamaa 159,67 157,40 156,61 161,92 3,3
Eesti 149,70 148,42 147,24 148,72 1,0
Prantsusmaa 142,00 142,65 147,86 151,48 2,4
Läti 158,81 153,68 145,55 151,56 4,0
Leedu 155,60 149,62 150,22 155,72 3,5
Soome 148,65 149,35 150,05 150,48 0,3
Rootsi 179,55 179,18 177,30 175,62 -0,9
Inglismaa 177,40 173,06 173,38 173,00 -0,2
EL-28 153,09 151,69 152,31 156,53 2,7

Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
** Euroopa Komisjoni andmed
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.

Definitsioonid

 • Liha kokkuostuhinnadad
  Sigade soojad lihakehad on ümber arvestatud jahutatud lihakehadeks ning hindu on korrigeeritud vastavalt EL-s kehtivatele standarditele, kus lihakeha on arvestatud koos peade, esijalgade ja sabaga.
  Hinnad ei sisalda käibemaksu.
 • Eluspõrsaste tootjahinnad
  Põrsaid kasvatavatelt ja müüvatelt põllumajandus¬ette¬võtetelt kogutavad tegelikud kaalutud keskmised eluspõrsaste 1 kg väljamüügihinnad. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
  Kogumissagedus: iga nädal

 

Valimid

 • Sea-, veise- ja lambaliha
  Rakvere Lihakombinaat AS
  OÜ Saaremaa Lihatööstus
  Atria Eesti AS
 • Eluspõrsad
  AS Ekseko
  Atria Farmid OÜ
   
Kuldisperma tellimine