Uuendatud 08.02.2021

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.


Eluspõrsaste tootjahinnad kuude lõikes Eestis
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind
(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria Oktoober 20 November 20 Detsember 20 Jaanuar 21 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Eluspõrsad 1,75 1,70 1,67 1,73 3,5Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis*

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria 4.-10.01.20 11.-17.01.21 18.-24.01.21 25.-31.01.21 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
S 1,45 1,41 1,43 1,39 -2,8
E 1,41 1,38 1,37 1,37 0,0
E 60-120 1,41 1,38 1,37 1,37 0,0
U 1,34 1,27 1,29 1,21 -6,2
SEUROP 1,43 1,40 1,40 1,39 -0,7

Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis*
(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria Oktoober 20 November 20 Detsember 20 Jaanuar 21 Muutus +/- % %
viimasel kahel kuul
S 1,49 1,47 1,44 1,42 -1,4
E 1,44 1,44 1,41 1,38 -2,2
E60-120 1,44 1,44 1,41 1,29 -2,2
U 1,30 1,36 1,31 1,23 -6,1
SEUROP (kaalutud keskmine) 1,46 1,45 1,42 1,40 -1,4

Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes
(EUR/põrsas, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna  

Riik 4.-10.01.20 11.-17.01.21 18.-24.01.21 25.-31.01.21 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 53,37 53,24 53,23 53,24 0,0
Saksamaa 26,60 27,50 28,60 29,50 3,1
Prantsusmaa 30,25 30,25 30,50 31,71 3,8
Soome 38,00 38,04 37,74 38,58 2,2
Rootsi 84,48 82,15 84,14 82,54 -1,9
EL-27 38,50 39,31 40,19 40,72 1,3

Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes
(EUR/põrsas, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna  

Riik September 20 Oktoober 20 November 20 Detsember 20 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 57,72 56,43 53,13 52,29 -1,6
Saksamaa 36,50 30,65 28,90 26,10 -9,7
Prantsusmaa 26,55 27,43 27,63 24,79 -10,3
Soome 40,80 39,75 38,47 38,41 -0,2
Rootsi 79,83 80,80 82,31 82,25 0,0
EL-27 38,12 35,25 34,84 35,12 0,8

Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna  

Riik 4.-10.01.20 11.-17.01.21 18.-24.01.21 25.-31.01.21 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 150,03 150,03 149,47 149,50 0,0
Saksamaa 126,92 127,04 127,36 127,30 0,0
Eesti 145,00 141,39 142,55 140,39 -1,5
Prantsusmaa 140,00 140,00 140,00 140,00 0,0
Läti 122,47 122,32 121,57 119,27 -1,9
Leedu 127,00 125,82 123,55 123,70 0,1
Soome 166,00 164,45 164,36 164,71 0,2
Rootsi 202,92 200,83 199,82 201,13 0,7
EL-27 133,15 134,08 133,83 133,86 0,0

Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna  

Riik 4.-10.01.20 11.-17.01.21 18.-24.01.21 25.-31.01.21 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 144,11 143,85 143,42 143,31 0,0
Saksamaa 123,61 124,26 124,66 124,51 -0,1
Eesti 141,00 137,72 136,96 137,27 0,2
Prantsusmaa 133,00 133.00 133,00 133,00 0,0
Läti 127,00 126,25 124,25 119,50 -3,8
Leedu 123,00 122,86 121,57 121,79 0,2
Soome 162,00 158,76 158,86 159,17 0,2
Rootsi 199,64 197,77 198,04 197,56 0,2
EL-27 127,65 128,04 128,00 127,85 -0,01

Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna  

Riik September 20 Oktoober 20 November 20 Detsember 20 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 164,67 161,07 155,87 149,23 -4,3
Saksamaa 143,33 134,27 130,72 126,16 -3,5
Eesti 153,75 148,92 147,04 - -
Prantsusmaa 157,17 156,94 151,13 140,81 -6,8
Läti 143,06 130,20 113,59 113,27 -0,3
Leedu 145,07 128,10 112,47 113,78 1,2
Soome 172,45 171,09 167,89 167,75 0,1
Rootsi 194,82 194,93 199,41 201,33 1,0
EL-27 152,64 148,54 142,28 133,62 -6,1

Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna  

Riik September 20 Oktoober 20 November 20 Detsember 20 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 158,51 155,05 150,05 142,82 -4,1
Saksamaa 140,18 131,74 128,23 123,56 -3,6
Eesti 148,57 144,17 143,88 - -
Prantsusmaa 149,70 149,71 143,20 143,39 0,9
Läti 149,64 130,92 114,96 117,11 1,8
Leedu 142,66 124,62 110,17 112,11 1,7
Soome 167,15 165,47 163,06 163,80 0,5
Rootsi 191,98 191,80 196,53 197,49 0,5
EL-27 145,55 140,19 134,90 128,52 -4,7

Mõningate Euroopa Liidu liikmete E kategooria sealiha hindade muutused aastate lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna  

Riik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Muutus +/- %
viimasel kahel aastal
Taani 159,6 146,0 130,1 136,8 148,7 128,0 164,4 172,6 4,8
Saksamaa 174,3 158,4 142,6 151,8 165,9 146,0 177,5 162,7 -8,3
Eesti 173,9 160,7 142,8 143,3 153,5 145,2 160,9 158,7 -1,4
Prantsusmaa 164,5 146,4 134,5 138,8 148,9 130,8 159,1 151,8 -4,6
Läti 129,1 160,4 143,2 155,2 162,4 144,0 169,3 157,2 -7,1
Leedu 177,7 158,6 140,8 148,1 161,9 139,9 163,0 152,0 -6,7
Soome 178,6 162,5 150,2 145,6 154,5 159,3 165,1 168,7 2,1
Rootsi 189,8 180,1 176,0 181,9 177,8 166,4 167,3 188,0 11,0
EL-27 174,2 155,9 138,9 145,8 160,3 141,4 169,1 160,7 -5,0

Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.

Definitsioonid

  • Liha kokkuostuhinnadad
    Sigade soojad lihakehad on ümber arvestatud jahutatud lihakehadeks ning hindu on korrigeeritud vastavalt EL-s kehtivatele standarditele, kus lihakeha on arvestatud koos peade, esijalgade ja sabaga.
    Hinnad ei sisalda käibemaksu.
  • Eluspõrsaste tootjahinnad
    Põrsaid kasvatavatelt ja müüvatelt põllumajandusettevõtetelt kogutavad tegelikud kaalutud keskmised eluspõrsaste 1 kg väljamüügihinnad. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
    Kogumissagedus: iga nädal

 

Kuldisperma tellimine