Uuendatud 30.04.2019

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.


Eluspõrsaste tootjahinnad kuude lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind

Vaata graafikuna  

Kategooria Detsember 18 Jaanuar 19 Veebruar 19 Märts 19 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Eluspõrsad 1,71 1,73 1,73 - -


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis*

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria 18.-24.03.19 25.-31.03.19 1.-7.04.19 8.-14.04.19 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
S 1,51 1,52 1,52 1,55 1,9
E 1,46 1,47 1,48 1,50 1,3
E 60-120 1,46 1,47 1,48 1,50 1,3
U 1,43 1,39 1,47 1,42 -3,4
SEUROP 1,49 1,50 1,50 1,53 2,0


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis*

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria Detsember 18 Jaanuar 19 Veebruar 19 Märts 19 Muutus +/- % %
viimasel kahel kuul
S 1,51 1,49 1,50 1,51 0,7
E 1,46 1,44 1,46 1,45 -0,7
E60-120 1,46 1,44 1,46 1,45 -0,7
U 1,41 1,38 1,44 1,38 -4,1
SEUROP (kaalutud keskmine) 1,48 1,46 1,48 1,48 0,0


Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik 18.-24.03.19 25.-31.03.19 1.-7.04.19 8.-14.04.19 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 43,42 44,47 47,69 51,71 7,8
Saksamaa 48,60 51,00 55,00 60,07 9,5
Eesti 43,66 44,87 - - -
Prantsusmaa 27,60 29,40 31,00 32,2 3,7
Soome 41,92 42,50 41,84 42,96 2,6
Rootsi 62,85 62,99 63,59 - -
Inglismaa 52,58 55,92 55,34 55,06 -0,5
EL-28 47,80 49,14 50,91 53,43 4,7


Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik Detsember 18 Jaanuar 19 Veebruar 19 Märts 19 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 39,46 40,66 41,34 42,65 3,1
Saksamaa 40,20 42,40 44,77 48,36 7,4
Eesti - - - - -
Prantsusmaa 22,61 24,85 25,96 27,60 5,9
Soome 41,72 41,42 41,57 42,23 1,6
Rootsi 64,91 65,68 62,95 62,46 -0,8
Inglismaa 49,88 51,05 52,17 53,93 3,3
EL-28 39,51 41,73 44,48 47,46 6,3


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 18.-24.03.19 25.-31.03.19 1.-7.04.19 8.-14.04.19 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 140,44 143,74 150,31 159,68 5,9
Saksamaa 154,53 163,25 173,46 179,62 3,4
Eesti 151,41 152,27 152,14 155,01 1,9
Prantsusmaa 141,00 148,00 151,00 156,00 3,2
Läti 135,59 142,94 153,84 164,51 6,5
Leedu 133,41 141,87 153,29 167,71 8,6
Soome 169,91 171,09 170,33 169,70 -0,4
Rootsi 165,41 166,17 165,62 - -
Inglismaa 166,13 165,75 165,64 164,79 -0,5
EL-28 146,72 152,91 160,41 167,25 4,1


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 18.-24.03.19 25.-31.03.19 1.-7.04.19 8.-14.04.19 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 135,21 138,25 144,42 153,79 6,1
Saksamaa 151,24 160,05 170,23 176,34 3,5
Eesti 145,77 146,89 148,07 150,49 1,6
Prantsusmaa 134,00 140.00 143,00 148,00 3,4
Läti 134,38 142,05 155,24 168,99 8,1
Leedu 129,70 137,76 147,67 162,80 24,1
Soome 164,29 165,17 164,00 163,59 -0,3
Rootsi 162,06 163,01 162,70 - -
Inglismaa 162,67 162,41 161,47 160,63 -0,5
EL-28 143,18 149,98 158,74 166,32 4,6


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik Detsember 18 Jaanuar 19 Veebruar 19 Märts 19 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 134,84 132,12 134,40 139,05 3,3
Saksamaa 143,55 143,24 146,11 153,10 4,6
Eesti 150,61 148,78 149,75 150,96 0,8
Prantsusmaa 136,77 126,77 137,00 140,84 2,8
Läti 131,34 127,97 130,37 136,50 4,5
Leedu 127,57 125,56 128,03 133,27 3,9
Soome 168,80 170,45 171,30 170,67 -0,4
Rootsi 170,43 170,42 166,70 165,56 -0,7
Inglismaa 161,75 161,38 162,68 165,70 1,8
EL-28 137,12 136,26 137,85 145,53 5,3


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik Detsember 18 Jaanuar 19 Veebruar 19 Märts 19 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 130,08 127,18 129,26 133,67 3,3
Saksamaa 140,27 140,09 143,10 149,98 4,6
Eesti 145,92 144,62 145,90 145,39 -0,3
Prantsusmaa 129,00 129,00 129,14 133,16 3,0
Läti 130,38 127,78 130,73 135,25 3,3
Leedu 124,71 121,87 124,78 129,71 3,8
Soome 163,62 164,39 165,18 164,88 -0,2
Rootsi 166,98 167,74 164,00 162,58 -0,9
Inglismaa 158,60 158,19 160,15 162,01 1,1
EL-28 135,66 134,33 135,61 142,12 4,8

Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
* Konjuktuuriinstituudi andmed
** Euroopa Komisjoni andmed
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.

Definitsioonid

 • Liha kokkuostuhinnadad
  Sigade soojad lihakehad on ümber arvestatud jahutatud lihakehadeks ning hindu on korrigeeritud vastavalt EL-s kehtivatele standarditele, kus lihakeha on arvestatud koos peade, esijalgade ja sabaga.
  Hinnad ei sisalda käibemaksu.
 • Eluspõrsaste tootjahinnad
  Põrsaid kasvatavatelt ja müüvatelt põllumajandusettevõtetelt kogutavad tegelikud kaalutud keskmised eluspõrsaste 1 kg väljamüügihinnad. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
  Kogumissagedus: iga nädal

 

Valimid

 • Sea-, veise- ja lambaliha
  Rakvere Lihakombinaat AS
  OÜ Saaremaa Lihatööstus
  Atria Eesti AS
 • Eluspõrsad
  AS Ekseko
  Atria Farmid OÜ
   
Kuldisperma tellimine