Uuendatud 15.01.2020

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.


Eluspõrsaste tootjahinnad kuude lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind

Vaata graafikuna  

Kategooria September 19 Oktoober 19 November 19 Detsember 19 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Eluspõrsad 1,80 1,78 1,72 1,73 0,6


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis*

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria 9.-15.12.19 16.-22.12.19 23.-29.12.19 30.12.19-5.01.20 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
S 1,88 1,84 1,84 1,88 2,1
E 1,78 1,76 1,74 1,79 2,8
E 60-120 1,78 1,76 1,74 1,79 2,8
U 1,59 1,62 1,58 1,69 6,5
SEUROP 1,82 1,80 1,80 1,82 1,1


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis*

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria September 19 Oktoober 19 November 19 Detsember 19 Muutus +/- % %
viimasel kahel kuul
S 1,77 1,77 1,79 1,85 3,2
E 1,70 1,70 1,71 1,76 2,8
E60-120 1,70 1,71 1,72 1,76 2,3
U 1,57 1,57 1,58 1,58 0,0
SEUROP (kaalutud keskmine) 1,74 1,73 1,75 1,80 2,8


Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik 9.-15.12.19 16.-22.12.19 23.-29.12.19 30.12.19-5.01.20 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 71,99 72,80 72,81 72,81 0,0
Saksamaa 75,30 74,70 74,20 75,20 1,3
Eesti - - - - -
Prantsusmaa 44,00 44,40 44,00 45,20 2,7
Soome 42,28 42,10 43,47 42,18 -3,0
Rootsi 76,20 74,40 71,79 76,57 6,2
Inglismaa 65,26 64,87 64,26 72,06 10,8
EL-28 64,59 64,71 64,54 64,88 0,5


Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik August 19 September 19 Oktoober 19 November 19 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 59,35 64,32 67,86 72,97 7,0
Saksamaa 61,52 61,95 62,08 66,47 6,6
Eesti - - - - -
Prantsusmaa 35,10 36,89 40,41 41,69 3,1
Soome 42,36 42,53 41,46 41,62 0,4
Rootsi 64,28 66,04 67,31 71,17 5,4
Inglismaa 59,15 58,93 59,15 64,18 7,8
EL-28 50,56 51,96 53,15 58,32 3,7


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 9.-15.12.19 16.-22.12.19 23.-29.12.19 30.12.19-5.01.20 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 200,86 200,33 200,37 199,96 -0,2
Saksamaa 212,05 208,66 204,50 204,25 -0,1
Eesti 187,95 - 183,54 187,59 2,2
Prantsusmaa 190,00 190.00 187,00 185,00 -1,1
Läti 200,18 202,50 194,32 200,48 3,0
Leedu 203,87 202,62 199,91 198,73 0,6
Soome 172,58 174,14 171,48 172,53 0,6
Rootsi 185,33 186,16 186,78 187,01 0,2
Inglismaa 194,27 194,21 192,76 193,14 0,2
EL-28 197,74 197,12 194,37 193,38 -0,5


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 9.-15.12.19 16.-22.12.19 23.-29.12.19 30.12.19-5.01.20 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 194,44 194,18 194,21 193,40 -0,4
Saksamaa 208,15 205,50 200,73 200,47 -0,2
Eesti 178,26 - 173,32 179,05 3,2
Prantsusmaa 181,00 181,00 178,00 177,00 -0,6
Läti 214,60 214,91 207,41 209,79 1,1
Leedu 199,55 200,06 196,85 193,81 1,5
Soome 168,18 169,45 166,95 167,69 0,4
Rootsi 181,99 183,27 184,00 184,91 0,5
Inglismaa 191,55 191,72 189,72 189,72 0,0
EL-28 197,05 196,01 199,74 192,62 -3,6


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik August 19 September 19 Oktoober 19 November 19 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 176,65 183,34 190,50 201,57 5,5
Saksamaa 192,38 193,91 193,75 198,60 2,4
Eesti 173,64 177,35 177,12 179,52 1,3
Prantsusmaa 176,87 186,40 189,19 188,13 -0,6
Läti 174,77 174,28 176,21 181,01 2,7
Leedu 173,60 175,38 176,75 183,79 3,8
Soome 170,53 169,20 170,52 170,53 0,0
Rootsi 169,17 170,32 171,50 176,98 3,1
Inglismaa 169,91 175,02 181,28 186,99 3,1
EL-28 181,44 184,22 185,06 188,00 1,6


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik August 19 September 19 Oktoober 19 November 19 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 170,38 176,67 183,46 194,69 5,8
Saksamaa 188,79 190,30 190,32 194,79 2,3
Eesti 167,48 170,21 170,47 171,4 0,6
Prantsusmaa 168,65 178,13 181,00 180,30 -0,4
Läti 177,01 178,46 179,21 186,39 3,9
Leedu 170,49 173,16 174,24 180,37 -3,4
Soome 165,33 164,48 165,58 165,79 0,1
Rootsi 165,66 166,46 168,05 174,41 3,6
Inglismaa 167,56 172,34 178,16 183,90 3,1
EL-28 178,82 181,74 182,74 186,41 2,0

Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
* Konjuktuuriinstituudi andmed
** Euroopa Komisjoni andmed
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.

Definitsioonid

 • Liha kokkuostuhinnadad
  Sigade soojad lihakehad on ümber arvestatud jahutatud lihakehadeks ning hindu on korrigeeritud vastavalt EL-s kehtivatele standarditele, kus lihakeha on arvestatud koos peade, esijalgade ja sabaga.
  Hinnad ei sisalda käibemaksu.
 • Eluspõrsaste tootjahinnad
  Põrsaid kasvatavatelt ja müüvatelt põllumajandusettevõtetelt kogutavad tegelikud kaalutud keskmised eluspõrsaste 1 kg väljamüügihinnad. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
  Kogumissagedus: iga nädal

 

Valimid

 • Sea-, veise- ja lambaliha
  Rakvere Lihakombinaat AS
  OÜ Saaremaa Lihatööstus
  Atria Eesti AS
 • Eluspõrsad
  AS Ekseko
  Atria Farmid OÜ
   
Kuldisperma tellimine