Uuendatud 02.01.2018

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.

Eluspõrsaste tootjahinnad nädalate lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*.
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind

Vaata graafikuna  

Kategooria 24.07-30.07.17 31.07-6.08.17 7.08-13.08.17 14.08-20.08.17 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Eluspõrsad - 1,86 - 1,80 -


Eluspõrsaste tootjahinnad kuude lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind

Vaata graafikuna  

Kategooria Juuni 2017 Juuli 2017 August 2017 September 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Eluspõrsad 1,87 1,75 1,72 1,71 -0,6


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta) *

Vaata graafikuna  

Kategooria 20.11-26.11.17 27.11-3.12.17 4.12-10.12.17 11.-17.12.17 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
S 1,53 1,54 1,51 1,51 0,0
E 1,46 1,48 1,46 1,45 -0,7
E 60-120 1,46 1,48 1,46 1,44 -1,4
U 1,39 1,42 1,37 1,42 3,5
SEUROP 1,50 1,51 1,49 1,48 -0,1


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*

Vaata graafikuna  

Kategooria August 2017 September 2017 Oktoober 2017 November 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
S 1,67 1,65 1,58 1,53 -3,2
E 1,58 1,56 1,51 1,47 -2,6
E 60-120 1,58 1,56 1,51 1,47 -2,6
U 1,46 1,42 1,41 1,40 -0,8
R - - - - -
SEUROP (kaalutud keskmine) 1,62 1,60 1,54 1,50 -2,6

* Konjuktuuriinstituudi andmed 


Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes (EUR/põrsas) **

Vaata graafikuna  

Riik 20.-26.11.17 27.11-3.12.17 4.-10.12.17 11.-18.12.17 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 42,19 42,19 42,19 42,19 0,0
Saksamaa 46,0 46,0 46,2 46,1 -0,2
Eesti - - - - -
Prantsusmaa 24,40 24,40 25,80 26,40 2,3
Soome 40,35 40,32 40,07 40,05 0,0
Rootsi 75,92 77,33 76,32 - -
Inglismaa 63,01 59,70 64,16 64,06 -0,2
EL 42,13 42,21 42,30 43,00 1,6


Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes (EUR/põrsas) **

Vaata graafikuna  

Riik August 2017 September 2017 Oktoober 2017 November 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 48,34 47,09 44,18 42,19 -4,5
Saksamaa 62,35 58,80 51,02 46,59 -8,7
Eesti 34,48 34,27 34,04 32,89 -3,4
Prantsusmaa 30,54 27,23 25,43 24,48 -3,7
Soome 39,65 39,53 39,62 40,31 1,7
Rootsi 80,09 79,36 78,49 76,61 -2,4
Inglismaa 66,12 66,06 64,28 62,88 -2,2
EL-28 48,66 46,67 43,74 42,20 -3,5


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

Riik 20.-26.11.17 27.11.-3.12.17 4.-10.12.17 11.-18.12.17 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 143,11 143,10 143,11 143,0 0,0
Saksamaa 153,43 153,56 153,53 150,70 -1,8
Eesti 153,48 154,11 151,44 150,73 -0,5
Prantsusmaa 138,00 138,00 138,00 137,00 -0,7
Läti 149,34 145,28 159,08 146,03 -8,2
Leedu 148,51 145,51 145,62 148,11 1,7
Soome 162,38 164,28 163,77 163,20 -0,3
Rootsi 182,11 181,78 180,73 - -
Inglismaa 174,08 173,69 174,26 174,00 -0,1
EL-28 143,25 143,84 143,96 143,16 -0,6


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

Riik 20.-26.11.17 27.11.-3.12.17 4.-10.12.17 11.-18.12.17 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 137,20 137,19 137,20 137,17 0,0
Saksamaa 149,27 149,65 149,39 146,32 -2,1
Eesti 146,20 147,52 146,10 144,94 -0,8
Prantsusmaa 130,00 130.00 130,00 129,00 -0,8
Läti 148,03 146,80 147,63 146,37 -0,9
Leedu 143,68 143,31 143,40 145,96 1,8
Soome 158,02 159,39 159,37 158,78 -0,4
Rootsi 177,77 176,94 176,11 - -
Inglismaa 171,45 170,54 171,63 171,37 -0,1
EL 145,26 145,42 145,14 143,84 -0,9


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

Riik August 2017 September 2017 Oktoober 2017 November 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 160,50 157,17 147,96 143,11 -3,3
Saksamaa 179,57 173,16 158,35 153,38 -3,2
Eesti 166,71 164,45 158,18 153,33 -0,7
Prantsusmaa 165,45 156,30 143,74 138,57 -3,6
Läti 162,40 159,84 152,74 149,62 -2,0
Leedu 176,34 171,55 155,89 148,80 -4,5
Soome 160,39 160,40 161,17 162,64 0,9
Rootsi 184,20 184,59 183,75 182,41 -0,7
Inglismaa 182,87 182,93 179,22 175,25 -2,2
EL-28 166,38 164,05 152,02 143,88 -5,4


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

Riik August 2017 September 2017 Oktoober 2017 November 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 154,58 151,26 142,05 137,20 -3,4
Saksamaa 174,74 168,26 154,10 149,32 -3,1
Eesti 157,70 156,44 150,82 146,75 -2,7
Prantsusmaa 157,23 148,07 135,45 130,17 -3,9
Läti 168,05 167,16 154,91 148,01 -4,5
Leedu 173,29 167,16 151,42 145,17 -4,1
Soome 156,16 156,36 156,57 158,30 1,1
Rootsi 181,16 181,41 180,61 178,13 -1,4
Inglismaa 180,37 180,16 175,96 172,25 -2,1
EL-28 170,17 165,32 151,43 145,65 -3,8

Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
** Euroopa Komisjoni andmed
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.

Definitsioonid

 • Liha kokkuostuhinnadad
  Sigade soojad lihakehad on ümber arvestatud jahutatud lihakehadeks ning hindu on korrigeeritud vastavalt EL-s kehtivatele standarditele, kus lihakeha on arvestatud koos peade, esijalgade ja sabaga.
  Hinnad ei sisalda käibemaksu.
 • Eluspõrsaste tootjahinnad
  Põrsaid kasvatavatelt ja müüvatelt põllumajandusettevõtetelt kogutavad tegelikud kaalutud keskmised eluspõrsaste 1 kg väljamüügihinnad. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
  Kogumissagedus: iga nädal

 

Valimidd

 • Sea-, veise- ja lambaliha
  Rakvere Lihakombinaat AS
  OÜ Saaremaa Lihatööstus
  Atria Eesti AS
 • Eluspõrsad
  AS Ekseko
  Atria Farmid OÜ
   
Kuldisperma tellimine