Uuendatud 02.11.2017

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.

Eluspõrsaste tootjahinnad nädalate lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*.
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind

Vaata graafikuna  

Kategooria 24.07-30.07.17 31.07-6.08.17 7.08-13.08.17 14.08-20.08.17 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Eluspõrsad - 1,86 - 1,80 -


Eluspõrsaste tootjahinnad kuude lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind

Vaata graafikuna  

Kategooria Juuni 2017 Juuli 2017 August 2017 September 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Eluspõrsad 1,87 1,75 1,72 1,71 -0,6


Tapamajade tegelikud sigade kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta) *

Vaata graafikuna  

Kategooria 25.09-1.10.17 2.-8.10.17 9.-15.10.17 16.-22.10.17 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
S 1,62 1,59 1,58 1,58 0,0
E 1,55 1,51 1,51 1,50 -0,7
E 60-120 1,55 1,51 1,51 1,50 -0,7
U 1,40 1,41 1,41 1,41 0,0
SEUROP 1,58 1,58 1,54 1,53 -0,6


Tapamajade tegelikud sigade kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*

Vaata graafikuna  

Kategooria Juuni 2017 Juuli 2017 August 2017 September 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
S 1,69 1,70 1,67 1,65 -1,2
E 1,62 1,62 1,58 1,56 -1,3
E 60-120 1,62 1,62 1,58 1,56 -1,3
U 1,46 1,46 1,46 1,42 -2,7
R - - - - -
SEUROP (kaalutud keskmine) 1,66 1,66 1,62 1,60 -1,2

* Konjuktuuriinstituudi andmed 


Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes (EUR/põrsas) **

Vaata graafikuna  

Riik 25.09.-1.10.17 2.-8.10.17 9.-15.10.17 16.- 22.10.17 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 45,69 44,61 44,60 44,60 0,0
Saksamaa 54,6 52,5 50,7 50,6 -0,2
Eesti - - 34,38 - -
Prantsusmaa 26,40 25,80 25,60 25,20 -1,6
Soome 39,45 38,28 40,71 39,08 -4,0
Rootsi 80,15 79,20 78,67 - -
Inglismaa 66,32 62,91 65,11 65,19 0,1
EL 45,07 44,04 43,72 43,83 0,3


Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes (EUR/põrsas) **

Vaata graafikuna  

Riik Juuni 2017 Juuli 2017 August 2017 September 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 51,47 49,60 48,34 47,09 -2,6
Saksamaa 68,48 65,48 62,35 58,80 -5,7
Eesti 36,84 35,34 34,48 34,27 -0,6
Prantsusmaa 40,80 34,67 30,54 27,23 -10,8
Soome 37,46 38,33 39,65 39,53 -0,3
Rootsi 77,99 79,12 80,09 79,36 -0,9
Inglismaa 68,79 68,18 66,12 66,06 0,0
EL-28 57,65 53,38 48,66 46,67 -4,1


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

Riik 25.09.-1.10.17 2.-8.10.17 9.-15.10.17 16.- 22.10.17 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 153,07 149,01 148,99 148,98 0,0
Saksamaa 164,57 160,15 158,60 158,51 0,0
Eesti 161,97 159,00 158,00 157,58 -0,3
Prantsusmaa 151,00 147,00 144,00 143,00 -0,7
Läti 156,39 153,90 151,54 152,95 0,9
Leedu 163,37 158,54 165,69 155,15 -6,4
Soome 161,01 161,43 160,56 161,20 0,4
Rootsi 183,97 184,70 183,20 - -
Inglismaa 184,91 181,14 179,11 179,35 0,0
EL-28 161,18 156,11 153,07 150,96 -1,4


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

Riik 25.09.-1.10.17 2.-8.10.17 9.-15.10.17 16.- 22.10.17 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 147,16 143,10 143,08 143,07 0,0
Saksamaa 160,15 155,29 154,64 154,66 0,0
Eesti 154,81 151,24 150,83 150,32 -0,3
Prantsusmaa 143,00 139.00 136,00 134,00 -1,5
Läti 161,38 158,55 157,04 149,81 -4,6
Leedu 158,61 153,69 150,76 151,34 0,4
Soome 156,71 156,10 156,30 156,70 0,3
Rootsi 180,63 180,71 180,82 - -
Inglismaa 182,11 177,84 175,90 176,14 0,1
EL 157,99 153,61 151,89 151,10 -0,5


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

Riik Juuni 2017 Juuli 2017 August 2017 September 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 169,41 164,45 160,50 157,17 -2,1
Saksamaa 190,92 182,27 179,57 173,16 -3,6
Eesti 169,33 171,00 166,71 164,45 -1,4
Prantsusmaa 168,00 168,42 165,45 156,30 -5,5
Läti 171,31 167,34 162,40 159,84 -1,6
Leedu 186,74 179,90 176,34 171,55 -2,7
Soome 159,73 159,96 160,39 160,40 0,0
Rootsi 178,25 182,87 184,20 184,59 0,2
Inglismaa 186,26 187,08 182,87 182,93 0,0
EL-28 178,11 176,95 166,38 164,05 -1,4


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes (EUR/100 kg)**

Vaata graafikuna  

Riik Juuni 2017 Juuli 2017 August 2017 September 2017 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 163,49 158,59 154,58 151,26 -2,1
Saksamaa 185,64 177,51 174,74 168,26 -3,7
Eesti 161,83 162,51 157,70 156,44 -0,8
Prantsusmaa 159,63 159,97 157,23 148,07 -5,8
Läti 183,25 172,32 168,05 167,16 -0,5
Leedu 182,94 175,52 173,29 167,16 -3,5
Soome 155,33 155,78 156,16 156,36 0,1
Rootsi 175,06 179,57 181,16 181,41 0,1
Inglismaa 183,98 184,47 180,37 180,16 -0,1
EL-28 176,72 172,72 170,17 165,32 -2,9

Generate and convert HTML tables for websites with DivTable.com! Try this free online tool!

Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
** Euroopa Komisjoni andmed
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.

Definitsioonid

 • Liha kokkuostuhinnadad
  Sigade soojad lihakehad on ümber arvestatud jahutatud lihakehadeks ning hindu on korrigeeritud vastavalt EL-s kehtivatele standarditele, kus lihakeha on arvestatud koos peade, esijalgade ja sabaga.
  Hinnad ei sisalda käibemaksu.
 • Eluspõrsaste tootjahinnad
  Põrsaid kasvatavatelt ja müüvatelt põllumajandusettevõtetelt kogutavad tegelikud kaalutud keskmised eluspõrsaste 1 kg väljamüügihinnad. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
  Kogumissagedus: iga nädal

 

Valimidd

 • Sea-, veise- ja lambaliha
  Rakvere Lihakombinaat AS
  OÜ Saaremaa Lihatööstus
  Atria Eesti AS
 • Eluspõrsad
  AS Ekseko
  Atria Farmid OÜ
   
Kuldisperma tellimine