Uuendatud 13.09.2019

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.


Eluspõrsaste tootjahinnad kuude lõikes Eestis (EUR/kg käibemaksuta)*
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind

Vaata graafikuna  

Kategooria Mai 19 Juuni 19 Juuli 19 August 19 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Eluspõrsad 1,77 1,74 1,75 1,74 -0,6


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis*

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria 5.-11.08.19 12.-18.08.19 19.-25.08.19 26.08.-1.09.19 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
S 1,72 1,74 1,74 1,76 1,1
E 1,66 1,68 1,67 1,69 1,2
E 60-120 1,66 1,68 1,68 1,69 0,6
U 1,54 1,59 1,60 1,65 3,0
SEUROP 1,69 1,71 1,71 1,72 0,6


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis*

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria Mai 19 Juuni 19 Juuli 19 August 19 Muutus +/- % %
viimasel kahel kuul
S 1,62 1,69 1,74 1,74 0,0
E 1,57 1,64 1,68 1,67 -0,6
E60-120 1,57 1,65 1,68 1,68 0,0
U 1,47 1,57 1,58 1,60 1,5
SEUROP (kaalutud keskmine) 1,60 1,67 1,71 1,71 0,0


Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik 5.-11.08.19 12.-18.08.19 19.-25.08.19 26.08.-1.09.19 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 57,48 58,70 60,48 62,23 2,8
Saksamaa 60,80 61,80 62,00 61,90 -0,2
Eesti - - - - -
Prantsusmaa 35,20 35,20 34,40 35,20 2,3
Soome 42,45 42,15 42,49 42,67 0,4
Rootsi 64,37 65,24 63,01 63,71 1,1
Inglismaa 59,07 59,12 58,35 58,68 0,6
EL-28 50,03 50,44 50,64 51,07 0,8


Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik Aprill 19 Mai 19 Juuni 19 Juuli 19 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 51,77 56,30 59,50 59,31 -0,3
Saksamaa 61,05 67,41 68,70 65,28 -5,0
Eesti - - - - -
Prantsusmaa 33,03 37,12 37,67 36,70 -2,6
Soome 42,13 41,64 41,55 41,28 -0,6
Rootsi 60,04 63,05 64,50 65,92 2,2
Inglismaa 54,32 54,38 57,10 58,76 2,8
EL-28 53,89 57,57 58,34 54,50 -6,6


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 5.-11.08.19 12.-18.08.19 19.-25.08.19 26.08.-1.09.19 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 172,43 175,04 179,03 183,32 2,3
Saksamaa 190,46 194,65 194,71 194,13 -0,3
Eesti 171,96 173,69 173,76 175,65 1,1
Prantsusmaa 176,00 176,00 177,00 180,00 1,7
Läti 170,70 178,10 181,10 174,21 -3,8
Leedu 169,26 176,39 178,76 175,46 -1,8
Soome 169,92 171,54 170,46 170,79 0,2
Rootsi 168,47 169,07 169,93 168,91 -0,6
Inglismaa 168,53 168,54 170,90 171,88 0,6
EL-28 179,41 182,35 183,29 183,53 0,1


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 5.-11.08.19 12.-18.08.19 19.-25.08.19 26.08.-1.09.19 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 166,13 168,88 172,73 176,89 5,4
Saksamaa 186,94 191,32 191,15 190,25 -0,5
Eesti 165,93 167,96 167,40 169,07 1,0
Prantsusmaa 167,00 168.00 169,00 172,00 1,7
Läti 171,91 181,11 184,06 177,81 -3,4
Leedu 165,57 172,33 174,96 174,81 0,0
Soome 164,59 165,73 166,09 165,49 -0,4
Rootsi 165,30 165,62 165,92 165,01 -0,6
Inglismaa 165,80 166,37 168,70 169,67 -0,6
EL-28 176,73 180,25 180,67 180,78 0,0


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik Aprill 19 Mai 19 Juuni 19 Juuli 19 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 160,03 170,84 178,10 176,87 -0,7
Saksamaa 179,07 185,92 191,44 186,90 -2,4
Eesti 154,05 162,30 169,27 173,52 2,4
Prantsusmaa 157,27 163,77 169,80 172,97 1,8
Läti 164,91 178,87 181,38 167,24 -7,9
Leedu 169,85 186,85 178,91 163,02 -8,7
Soome 170,67 169,54 169,46 169,25 -0,1
Rootsi 165,71 164,02 167,68 171,02 2,0
Inglismaa 165,89 169,03 169,49 171,94 0,9
EL-28 167,60 173,88 179,43 177,90 -0,9


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik Aprill 19 Mai 19 Juuni 19 Juuli 19 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 154,33 165,19 172,64 170,75 -1,1
Saksamaa 175,77 182,07 187,42 182,92 -2,4
Eesti 149,32 156,81 164,37 167,93 2,1
Prantsusmaa 148,80 155,11 161,27 164,74 2,1
Läti 169,61 187,48 183,46 165,96 -9,5
Leedu 165,53 183,08 175,51 159,93 -8,9
Soome 164,45 164,45 164,09 163,87 -0,1
Rootsi 162,71 161,15 164,39 167,70 2,0
Inglismaa 162,24 166,48 167,60 169,70 1,2
EL-28 166,24 172,63 177,67 175,58 -1,2

Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
* Konjuktuuriinstituudi andmed
** Euroopa Komisjoni andmed
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.

Definitsioonid

 • Liha kokkuostuhinnadad
  Sigade soojad lihakehad on ümber arvestatud jahutatud lihakehadeks ning hindu on korrigeeritud vastavalt EL-s kehtivatele standarditele, kus lihakeha on arvestatud koos peade, esijalgade ja sabaga.
  Hinnad ei sisalda käibemaksu.
 • Eluspõrsaste tootjahinnad
  Põrsaid kasvatavatelt ja müüvatelt põllumajandusettevõtetelt kogutavad tegelikud kaalutud keskmised eluspõrsaste 1 kg väljamüügihinnad. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
  Kogumissagedus: iga nädal

 

Valimid

 • Sea-, veise- ja lambaliha
  Rakvere Lihakombinaat AS
  OÜ Saaremaa Lihatööstus
  Atria Eesti AS
 • Eluspõrsad
  AS Ekseko
  Atria Farmid OÜ
   
Kuldisperma tellimine