Uuendatud 23.08.2018

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria 23.-29.07.18 30.07.-5.08.18 6.-12.08.18 13.-19.08.18 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
S 1,56 1,59 1,60 1,62 1,2
E 1,50 1,52 1,52 1,53 0,7
E 60-120 1,50 1,52 1,52 1,53 0,7
U 1,41 1,40 1,46 1,45 -0,7
SEUROP 1,53 1,56 1,55 1,57 1,3


Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria Aprill 18 Mai 18 Juuni 18 Juuli  18 Muutus +/- % %
viimasel kahel kuul
S 1,50 1,50 1,52 1,51 -0,7
E 1,42 1,44 1,47 1,46 -0,07
E60-120 1,43 1,44 1,47 1,46 -0,7
U 1,33 1,39 1,43 1,42 -0,7
SEUROP(kaalutud keskmine) 1,46 1,47 1,49 1,49 0,0


Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik 16.-22.07.18 23.-29.07.18 0.07.-5.08.18 6.- 12.08.18 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 42,80 42,68 42,68 43,87 2,7
Saksamaa 42,70 39,70 39,60 39,60 0,0
Eesti - - - 33,67 -
Prantsusmaa 26,80 25,80 25,40 24,60 -3,1
Soome 40,58 40,43 39,93 40,71 1,9
Rootsi 65,26 66,36 68,82 65,28 -5,1
Inglismaa 62,26 59,92 62,96 58,92 -6,4
EL 39,50 37,74 37,10 36,74 -1,0


Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes
(EUR/põrsas) **
Vaata graafikuna  

Riik Aprill 18 Mai 18 Juuni 18 Juuli 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 39,00 38,43 39,72 43,12 7,9
Saksamaa 52,82 50,42 48,62 42,24 -13,1
Eesti - 37,83 - - -
Prantsusmaa 33,15 31,91 29,90 26,95 -9,9
Soome 39,85 39,89 40,45 40,58 0,3
Rootsi 68,51 68,66 68,36 66,00 -3,5
Inglismaa 58,45 58,99 61,52 61,33 -0,3
EL-28 51,86 47,27 44,38 40,00 -9,9


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 16.-22.07.18 23.-29.07.18 30.07.-5.08.18 6.-12.08.18 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 132,95 132,87 132,73 132,69 0,0
Saksamaa 150,60 148,19 148,26 153,04 3,1
Eesti 151,29 150,46 152,08 150,98 0,7
Prantsusmaa 140,00 140,00 140,00 140,00 0,0
Läti 142,03 138,63 138,51 139,78 0,9
Leedu 147,32 144,80 142,33 144,90 1,8
Soome 160,02 163,67 162,87 164,71 1,1
Rootsi 167,03 166,81 169,15 169,79 0,4
Inglismaa 170,59 170,30 169,79 168,85 -0,6
EL-28 148,77 147,52 147,52 149,09 1,1


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik 16.-22.07.18 23.-29.07.18 30.07.-5.08.18 6.-12.08.18 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 128,12 127,10 127,90 127,72 -0,1
Saksamaa 147,20 144,63 144,51 149,64 3,4
Eesti 146,35 145,48 146,73 145,58 -0,8
Prantsusmaa 132,00 132.00 132,00 133,00 0,8
Läti 147,98 145,52 143,91 146,21 1,6
Leedu 143,83 140,91 139,47 142,45 2,1
Soome 156,79 158,21 156,50 157,82 0,8
Rootsi 162,78 162,80 164,10 162,43 -1,0
Inglismaa 168,14 167,44 166,86 165,70 -0,7
EL 145,11 143,76 143,36 145,65 1,6


Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik Aprill 18 Mai 18 Juuni 18 Juuli 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 133,05 133,05 132,66 132,56 -0,8
Saksamaa 151,15 148,40 152,37 150,55 -1,2
Eesti 149,61 149,82 152,08 151,49 -0,4
Prantsusmaa 139,33 138,00 139,10 140,23 0,8
Läti 142,61 137,03 141,40 140,95 -0,3
Leedu 152,07 145,59 150,53 147,37 -2,1
Soome 163,21 163,25 162,76 163,38 0,4
Rootsi 165,74 165,90 169,66 167,68 -1,2
Inglismaa 169,11 169,95 172,19 171,02 -0,7
EL-28 145,63 144,33 148,05 148,54 0,3


Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg)**
Vaata graafikuna  

Riik Aprill 18 Mai 18 Juuni 18 Juuli 18 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 127,14 127,14 126,75 127,13 0,3
Saksamaa 147,90 144,97 148,94 147,13 -1,2
Eesti 142,43 143,59 146,86 146,09 -0,5
Prantsusmaa 131,33 130,00 131,10 132,45 1,0
Läti 147,04 140,86 145,10 147,07 1,3
Leedu 148,69 143,38 147,19 143,67 -2,4
Soome 157,63 157,64 157,57 157,38 -0,1
Rootsi 162,87 163,38 166,61 163,72 -1,7
Inglismaa 164,76 166,58 168,97 168,32 -0,4
EL-28 143,73 141,60 145,32 144,78 -0,4

Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
** Euroopa Komisjoni andmed
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.

Definitsioonid

 • Liha kokkuostuhinnadad
  Sigade soojad lihakehad on ümber arvestatud jahutatud lihakehadeks ning hindu on korrigeeritud vastavalt EL-s kehtivatele standarditele, kus lihakeha on arvestatud koos peade, esijalgade ja sabaga.
  Hinnad ei sisalda käibemaksu.
 • Eluspõrsaste tootjahinnad
  Põrsaid kasvatavatelt ja müüvatelt põllumajandusettevõtetelt kogutavad tegelikud kaalutud keskmised eluspõrsaste 1 kg väljamüügihinnad. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
  Kogumissagedus: iga nädal

 

Valimid

 • Sea-, veise- ja lambaliha
  Rakvere Lihakombinaat AS
  OÜ Saaremaa Lihatööstus
  Atria Eesti AS
 • Eluspõrsad
  AS Ekseko
  Atria Farmid OÜ
   
Kuldisperma tellimine