EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU


SAK- ja COVID-19-alased seminarid

African Swine Fever – Asia & Europe the same challenge
African Swine Fever – Asia & Europe the same challenge

International Society for Animal Hygiene (ISAH)

invites for two free webinars on

Asia & Europe facing the same challenges in:

1. African Swine Fever – Present state, spread & prevention, May 18th, 2021

2. COVID-19 – Hygiene & strategies to prevent future epidemics, May 19th, 2021

International leading experts will give outstanding talks, don’t miss this unique event to discuss with them!!!

 Registration information is available at www.isah-soc.org

Flyer in the PDF format

Organisers: J. Hartung (President), U. Rösler (designated President), A. Suriyasomboon and N. Prapasarakul (Members of Executive Board of ISAH)

Organizing core team: A. Aland (Standing Vice President), S. Chaunchom (Organising Vice President), H. Schobesberger (Treasurer), C. Fablet (Secretary-General), A. Suriyasomboon and N. Prapasarakul (Thai organizer of the 2022 ISAH congress)

Registreerimine ISAH kodulehel   


Tõuloomakasvatus 1/2021

Tõuloomakasvatus
Tõuloomakasvatus

Sigade jõudluskontroll 2020. aastal


Külli Kersten
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi andmetel oli 1. jaanuaril 2021 jõudluskontrollis 30 farmi ja 12 228 siga. Sigade arv on aastaga suurenenud 1014 võrra. Viie farmi andmed statistikas ei kajastu, sest on vähem kui aasta jõudluskontrolli teinud, ja keskmised tulemused on arvutatud 25 farmi andmete alusel.

Farmide paiknemises olulisi muudatusi eelnevate aastatega võrreldes ei ole toimunud. Jätkuvalt ei ole jõudluskontrollis ühtegi karja Hiiu, Valga ja Pärnu maakonnast ning paljudes on vaid üks. Kõige rohkem on farme endiselt Lääne-Viru maakonnas (10), järgnevad Saare maakond (4) ja Harju maakond (3). Nimetatud kolmes maakonnas asub umbes 2/3 kõikidest jõudluskontrollialustest sigadest. Emiste ja kultide arv karjades on erinev, jäädes vahemikku 87–972. Vähem kui 100 seaga farme oli üks, üle 500 seaga farme oli kaheksa. Karjas oli keskmiselt 30 emikut, 67 nooremist ja 353 vanaemist. Jõudluskontrolli mõistes on emik esimese seemenduse ootel olev siga, nooremis esimest korda seemendatud, aga poegimata siga, ja vanaemis on üks või enam korda poeginud. Kulte oli karja kohta keskmiselt 3,8, kusjuures nende arvukus aastatega väheneb ja 32% farmides ei olnud 31. detsembril ühtegi sugukulti.

Lugege edasi Tõuloomakasvatusest   


Aktiivsete kultide välimiku hindepunktid

Pieträäni kult (A. Tänavots)
Pieträäni kult (A. Tänavots)

ETSAÜ seemendusjaamas 25.06.2018 hinnatud aktiivsete kultide välimiku hindepunktid. Hinnatud Aino Aringo ja Mait Mahlapuu poolt.

Lugege edasi   


OST

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890,

 

  

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890.

 

 

KALENDER

<< Märts >>
E T K N R L P
1Põllutööministeerium, Wismari 7, Tallinn Eesti Seakasvatajate Selts 98 aastat 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Kuldisperma tellimine