EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

Emisest võõrutusjärgse põrsani: soolestiku mikrobioota ohjamine

Põrsad
Põrsad

Lallemand Levucell SB rahvusvahelise tehnilise koosoleku 2019. aasta aruanne, Parteuri Instituut, Pariis, Prantsusmaa. www.lallemand.com International Pig Topics 34(8):13–14

Viimase kümnendi jooksul on seakasvatus tohutult arenenud ja tööstusharu on pidanud kohanema sigade üliviljakuse ja majandamistavadega seotud probleemidega. Samal ajal on antimikroobsete ravimite kasutamise vähendamine muutunud „üks tervis” („One Health“) kontekstis ülemaailmseks probleemiks.

Umbes 15 aastat tagasi alustati Levucell SB (Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079) kasutamist sigadel ning selle uurimis- ja arendustegevus on alles algusjärgus. Tänapäeval on eluspärmi ja S. cerevisiae boulardii CNCM I-1079 kasutamine nii emistel kui ka põrsastel ja nüüd ka nuumsigadel teaduslikult põhjendatud ning nende kasutamise eelised on dokumenteeritud kogu tootmistsükli vältel.

Kõik algab emisest. Ehkki nüüdisaegse emiste majandamise ja geneetika abil on võimalik optimeerida tootmise tulemuslikkust üliviljakuse kaudu, siis see on tekitanud uusi probleeme, näiteks väiksem põrsaste elujõulisus, kõhulahtisuse suurenemine vastsündinud põrsastel jne, mis kõik kahjustavad põrsaste tervist ja edasist kasvu.

Helsingi ülikoolist pärit emiste tervise ja eriti poegimistsükli ekspert Claudio Oliviero näitas suure pesakonna seost põrsaste vähenenud elujõuga, sünnimassiga ning ka immuunsusega. Esimestel elupäevadel, kui põrsaste immuunvastus on alles tekkimas, sõltuvad nende kaitsemehhanismid ema ternespiimast saadud passiivsest immuunsusest. Juba kuus tundi pärast poegimist on emiste ternespiima immunoglobuliinide G (IgG) sisaldus poole võrra väiksem.

Pikem poegimisaeg lükkab väärtusliku ternespiima omastamise edasi, järelikult alaneb ka selle kvaliteet ja suured pesakonnad mõjutavad ka põrsaste poolt omastavat ternespiima kogust. Hiljutise uuringu kohaselt saab umbes üks kolmandik põrsastest ternespiima ebapiisavalt (vähem kui 250 g põrsa kohta). Vähenenud ternespiima tarbimisel esimese 24 elutunni jooksul on negatiivne mõju põrsaste ellujäämisele ja kasvule. Oliviero soovitab sigalas jälgida ternespiima IgG taset refraktomeetri abil: ternespiima IgG tase ja Brixi väärtus on omavahel seotud. Praktikas on seda meetodit kasutanud Eduardo Bernal SpinVeti katsejaamas Kolumbias, et hinnata S. cerevisiae boulardii CNCM I-1079 mõju emiste ternespiima immuunkvaliteedile farmikeskkonnas.

Neljast erinevast ettevõttest pärit emised (kokku 123) said 30 päeva enne poegimist kas kontrollsööta või Levucell SB toidulisandit. Brixi indeks näitas rahuldava ternespiima IgG tasemega emiste arvu suurenemist. Bernal jõudis selle katse põhjal järeldusele, et eluspärm võib parandada passiivse immuunsuse ülekandumist emiselt vastsündinud põrsale ja see on eriti huvipakkuv just noorte emiste puhul.

Need tulemused kinnitavad varasemat uurimistööd, mille viis läbi Lallemand Animal Nutritioni seakasvatustarvikute tootejuht David Saornil. See uuring näitas laboratoorseid IgG analüüsimeetodeid (ELISA) kasutades ternespiima IgG taseme paranemist 21% Levucell SB söötmisel.

Oliviero uuris täiendavaid söötmis- ja juhtimisstrateegiad, mis aitavad säilitada põrsaste immuunsust suurtes pesakondades. Ta rõhutas eriti suure kiudainesisaldusega ratsiooniga söötmise tähtsust imetamise ajal. Järsk üleminek suure kiudainesisaldusega emiste ratsioonilt kõrge energia ja madala kiudainesisaldusega söödale on kahjulik emise seedefunktsioonile, üleminekul ühelt ratsioonilt teisele (võib tekitada poegimisaegset kõhukinnisust) ning värskeimate andmete kohaselt ka mikrobiootale.

Lallemandi loomasööda juht Yannig Le Treut tegi ettekande üliviljakate emiste seede tasakaalust. Ta tuletas kuulajatele meelde, et S. cerevisiae boulardii CNCM I-1079 võib olla tõhus vahend parandamaks emise üleminekut ühelt ratsioonilt teisele ja vähendamaks poegimisaegset kõhukinnisust. Sellist eluspärmi toimet täheldati juba 13 aastat tagasi sigadel.

Teised aastate jooksul dokumenteeritud eluspärmi eelised hõlmavad sündinud põrsaste paranenud elujõulisust ja emiste suuremat söömust laktatsiooni ajal. Praeguseks on tänu uutele metagenoomika meetoditele kinnitust leidnud eelnevad tähelepanekud ja hüpotees emise soolestiku mikrobioota kujundamisest S. cerevisiae boulardii CNCM I-1079 abil. Hiljutised uuringud näitavad, et poegimisprotsess mõjutab tugevalt emise mikrobiootat.

S. cerevisiae boulardii CNCM I-1079 söödalisand tekitab seevastu poegimise ajaks märksa stabiilsema rooja mikrobioota. Kuidas see mõjutab üliviljakate emiste jõudlust?

Le Treut esitles hiljuti Hispaanias Danbredi geneetilise materjali baasil läbi viidud uuringu uusi tulemusi, mis näitasid, et eluspärm parandas jõudlusnäitajaid (emise pekipaksuse suurenemine tiinuse ajal ja põrsaste kasv) ning et parim tulemus saadakse pärmi kasutamisel nii tiinuse kui ka imetamise ajal võrreldes topeltannusega ainult imetamise ajal.

Põrsaste soolestiku tervise säilitamine kõhulahtisuse ohjamiseks. Vastsündinud põrsaste kõhulahtisus on samuti probleem, mis on seotud suurte pesakondadega. Hispaanias asuva Grup Batallé esindaja Francesc Illase hinnangul võivad vastsündinute kõhulahtisused 1000 emisega farmis maksta tootjatele tootmiskadudena vähemalt 30 000 eurot (suremus ja vähenenud kasv).

See on peamiselt tasakaalu küsimus ja arvesse tuleks võtta mitmeid tegureid, et saavutada tasakaal nakkussurve, immuunsuse ja sigalate haldamise vahel (näiteks hügieen, mugavuse tagamine, aga eriti temperatuuriga seoses). Batallé grupis toimub 1000 poegimist igal nädalal. Praeguseks on ettevõte kehtestanud sigalates mõned konkreetsed vastsündinute kõhulahtisuse ennetamise ja ravimise eeskirjad, ehkki nende eesmärk on null kadu, et tagada võõrutusmass ja saata terved põrsad võõrdepõrsaste sigalasse, maksimeerimaks nende geneetilist potentsiaali.

David Saornil arutles edasi vastsündinute kõhulahtisuse probleemi ja selle põhjuste üle, rõhutades emade olulisust immuunsuse ja mikrobioota ülekandel põrsa varases elus – need on kaks olulist tasakaalutegurit. Kui suudame emise mikrobioota profiili muuta, saame seda teha ka põrsal. Uurides S. cerevisiae boulardii CNCM I-1079 toimeviisi taga olevaid teaduslikke fakte, näitas ta emise kaudu mõjuvaid probiootilise pärmi mitmesuguseid toimehoobasid põrsa mõjutamiseks:

  • Põrsa soolestiku mikrobioota stabiliseerumine ema mikroobse mustri kaudu.
  • Soolestiku terviklikkuse säilitamine.
  • Põletikuliste vastuste kontroll.
  • Ternespiima paranenud immuunsuse kvaliteet.

Neid tulemusi on kinnitanud mitmed uuringud, mis näitasid, et erinevates tingimustes avaldab Levucell SB vastsündinud põrsastele positiivset mõju, vähendades nii kõhulahtisuse esinemist kui ka selle kestust.

Mikrobioota haldamine: kuidas on lood aju-soolestiku suunaga? Neurogastroenteroloogia ja toitumisgrupi direktor ning INRA Toxalimi juhataja Prantsusmaal ja inimeste toitumise ekspert Vassilia Théodorou lõid oma ettekandes seose soolestiku, aju ja mikrobioota vahel.

Nüüdseks on ilmnenud selgeid tõendeid selle kohta, et aju-soolestiku telg on kahesuunaline kommunikatsioonitee, mis hõlmab ka kolmandat elementi: mikrobiootat. See on tõestatud nii inimestel kui ka loomadel. Näiteks stress illustreerib suurepäraselt kahesuunalist mikrobioota-aju-soolestiku vastastikust mõju. Stress võib kahjustada soolebarjääri funktsiooni (lekkiv sool), tekitada siseelundite valu ja põhjustada soolestiku mikrobioota düsbioosi. Seevastu võib soole lekke ennetamine nõrgendada hüpotalamuse ajuripatsi telje vastust stressile. Theodorou sõnul viitab see sellele, et soolestiku mikrobioota vahetumine probiootikume kasutades võib mikrobioota-aju-soolestiku telje taastumise kaudu aidata parandada stressist tingitud soolestiku „lekketaset“, düsbioosi tekkepõhjust, vistseraalset valu või soolestiku ebamugavustunnet. See võib samuti kehtida sigade puhul.

Põrsaste immuunsuse tugevdamine võõrutusjärgselt. USA põllumajandusuuringute teenistuse USDA uuringujuht Jeff Carroll keskendus võõrutusjärgsetele põrsastele. Tema eesmärk oli otsida alternatiive raviratsioonidele, mis tagaksid sigade kõrge produktiivsuse säilitamiseks vajaliku immunoloogilise kaitse. Tema meeskond viis läbi kaks uuringut, et selgitada täiendavalt S. cerevisiae boulardii CNCM I-1079 võimalikku immunoloogilist toetavat mõju põletikuliste probleemidega (lipopolüsahhariid – LPS- ja LPS + salmonellaprobleemid) võõrutatud põrsastele. Probleemiga seoses analüüsiti erinevaid põletiku biomarkereid. Mõlemad uuringud näitasid Levucell SB toimivat „immunoloogilist toetavat mõju“, millel oli positiivne mõju sööda väärindamisele.

Carroll järeldas: “S. cerevisiae boulardii I-1079 võiks pakkuda noorseale immunoloogilist kaitset, võimaldades sel kriitilisel arenguperioodil suunata rohkem toitaineid kasvu suurendamiseks. ”See otsene immuunsuse toetav efekt on ühendatud pärmseente võimega siduda soolestikus ebasoovitavaid baktereid ja aidata vältida nende kogunemist soolestikus, nagu nähtub salmonella-probleemi mudelist (vähenenud patogeenikoormus). Põrsaste immuunsust ja reaktsiooni põletikulisele protsessile uuris edasi sigade mükotoksiinide spetsialist Imourana Alassane-Kpembi (INRA Toxalim) Prantsusmaalt. Ta näitas, et sead on teraviljas esinevate mükotoksiinide suhtes eriti tundlikud. Seedetrakt, eriti soolebarjäärifunktsioon ja immuunsüsteem, on sigade mükotoksiinidega saastumise kaks kõige tundlikumat sihtmärki, mõjutades tugevalt sigade tervist. Mükotoksiinid mõjutavad nii kaasasündinud kui ka omandatud immuunvastust, mis tähendab suurenenud vastuvõtlikkust nakkushaigustele, aga ka vähenenud vaktsineerimise efektiivsust.

Transkriptoomilisi meetodeid kasutades (immuunsusega seotud geenide ekspressioonitaseme analüüs põrsa soolestiku seinas) näitas Alassane, et põrsaste S. cerevisiae boulardii CNCM I-1079 täiendsööt võib leevendada desoksünivalenooli (DON) poolt põhjustatud kahjulikke mõjusid soolekoes geeniekspressiooni tasemel, vähendades DON-i põletikku põhjustavat toimet. Ta näitas ka, et eluspärm on võimeline taastama DON-i poolt indutseeritud muutusi lipiidide metabolismi signaalides.

Võõrdepõrsa sessiooni lõpetas dr Fu Shuangxi ettekanne Hiinas asuvast Guangxi Yangxiangi põllumajanduse ja loomakasvatuse ettevõttest. Yangxiangi kontsern müüs 2018. aastal kaks miljonit siga ja toodab 1,2 miljonit tonni sööta. Aastal 2020 keelab Hiina antibiootikumidest kasvukiirendajate kasutamise söödas. Seoses sellega on Yangxiang teinud arvukalt katseid, sealhulgas neli uuringut Levucell SB-ga. Need Hiina kommertsfarmides ja katsejaamades läbi viidud uuringud kinnitasid, et S. cerevisiae boulardii CNCM I-1079 võib võõrutusjärgselt tõhusalt parandada põrsaste söödaväärindust. Katsed emistega näitasid lühemat poegimiskestust, millel on positiivsed mõjud põrsaste ellujäämisele laktatsiooni ajal ja võõrutamisjärgsele tervisele.

Järeldus. Kohtumine lõppes tulevikku suunatud ettekandega Lallemand Animal Nutrition sigade teadus- ja arendustegevusest. Uuringuid koordineerib teadus- ja arendusdirektor Mathieu Castex koostöös erinevate valdkonna ekspertidega. Ta näitas, et meie teadmised soolestiku mikrobioota rollidest on täienemas ja kasvab ka arusaam koosmõjust peremeesorganismi füsioloogiaga. Castex jõudis järeldusele, et tulevaste uuringute väljavaated on helged tänu juurdepääsule uutele tehnikatele, näiteks OMICS, või in vivo ja in vitro mudelite väljatöötamisele.

Refereeris Alo Tänavots


OST

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890,

 

  

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890.

 

 

KALENDER

<< Jaanuar >>
E T K N R L P
  1 Uus aasta 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15Aretuse tn 2 Märja alevik, Tähtvere vald Tartumaa 61406 Eesti Tõusigade Aretusühistu asutamine 29 aastat 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kuldisperma tellimine